Kapitel 6. Användning av Debian Installer

Innehållsförteckning

6.1. Hur installationsprogrammet fungerar
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara
6.3.2. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.3. Installation av grundsystemet
6.3.4. Skapa användare och lösenord
6.3.5. Installera ytterligare programvara
6.3.6. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.7. Färdigställ installationen
6.3.8. Blandat
6.4. Läsa in saknad fast programvara
6.4.1. Förbereda ett media
6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet