Capítol 6. Utilització de l'instal·lador de Debian

Sumari

6.1. Com funciona l'instal·lador
6.2. Introducció als elements
6.3. Utilització dels elements individualment
6.3.1. Configuració de l'instal·lador de Debian i del maquinari
6.3.2. Realització de particions i selecció de punts de muntatge
6.3.3. Instal·lació del sistema base
6.3.4. Configuració d'usuaris i contrasenyes
6.3.5. Instal·lació de programari addicionals
6.3.6. Com fer el sistema arrencable
6.3.7. Finalització de la instal·lació
6.3.8. Miscel·lània
6.4. Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador
6.4.1. Preparar un dispositiu
6.4.2. Microprogramari al sistema ja instal·lat