5.1. Starta upp installationsprogrammet på AMD64

Varning

Om du har andra operativsystem på din dator som du önskar att behålla (via en uppstartsmeny), bör du försäkra dig om att de har stängts av på ett korrekt sätt innan du startar installationsprogrammet. Installation av ett operativsystem under tiden ett annat operativsystem står i viloläge (har växlats ut till disk) kan resultera i att tillståndsinformationen om operativsystemet går förlorad eller skadas, vilket kan leda till problem vid en omstart.

Notera

För information om hur man startar upp det grafiska installationsprogrammet, se Avsnitt D.6, ”Det grafiska installationsprogrammet”.

5.1.1. Uppstart från en cd-rom

Den enklaste vägen för de flesta personer är att använda en uppsättning Debian-cd-skivor. Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att konfigurera ditt system för att starta upp från en cd som beskrivs i Avsnitt 3.6.2, ”Val av uppstartsenhet”, mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräva speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4, ”Felsök installationsprocessen”.

5.1.2. Starta upp från Windows

För att starta upp installationsprogrammet från Windows måste du första hämta installationsmedia på cd-rom/dvd-rom eller USB-minnespinne som beskrivet i Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar” och Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”.

Om du använder installationsmedia på cd eller dvd kommer ett förinstallationsprogram att startas automatiskt när du matar in skivan. I fall att Windows inte startar det automatiskt eller om du använder en USB-minnespinne, kan du starta det manuellt genom att gå in på enheten och starta setup.exe.

Efter att programmet har startats så kommer ett par inledande frågor att ställas och systemet kommer att förberedas för att starta installationsprogrammet för Debian GNU/Linux.

5.1.3. Uppstart från Linux med LILO eller GRUB

För att starta upp installationsprogrammet från hårddisk måste du första hämta och placera de nödvändiga filerna som beskrivs i Avsnitt 4.4, ”Förbereda filer för uppstart med hårddisk”.

Om du tänkte använda hårddisken bara för att starta upp och sedan hämta allt över nätverket, bör du hämta filen netboot/debian-installer/amd64/initrd.gz och dess motsvarande kärna, netboot/debian-installer/amd64/linux. Den låter dig partionera om hårddisken från vilken du startar upp installationsprogrammet, dock bör du göra med försiktighet.

Alternativt, om du tänker behålla en befintlig partition på hårddisken i oförändrat skick under installationen, kan du hämta filen hd-media/initrd.gz och dess kärna, såväl som en kopia av en cd-avbildning (eller dvd) till enheten (se till att filens namn slutar på .iso). Installationsprogrammet kan sedan starta upp från enheten och installera från cd-avbildningen, utan behov av nätverk.

För LILO, behöver du konfigurera två viktiga saker i /etc/lilo.conf:

 • för att läsa in initrd.gz vid uppstart;

 • få kärnan vmlinuz att använda en RAM-disk som sin rotpartition.

Här är ett exempel på en /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
    label=newinstall
    initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

För fler detaljer, referera till manualsidorna initrd(4) och lilo.conf(5). Kör nu lilo och starta om.

Proceduren för GRUB är ganska likvärdig. Leta upp din menu.lst i katalogen /boot/grub/ (ibland finns den i /boot/boot/grub/) och lägg till en post för installationsprogrammet, till exempel (antar att /boot finns på första partitionen av första disken i systemet):

title Ny installation
root  (hd0,0)
kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

Från och med nu bör det inte vara några skillnader mellan GRUB och LILO.

5.1.4. Uppstart från USB-minne

Låt oss anta att du har förberett allt från Avsnitt 3.6.2, ”Val av uppstartsenhet” och Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”. Anslut ditt USB-minne i någon ledig USB-kontakt och starta om datorn. Systemet bör starta upp och du bör se prompten boot:. Här kan du ange ytterligare uppstartsargument eller bara trycka Enter.

5.1.5. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.5, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

Det finns olika sätt att göra en TFTP-uppstart på i386.

5.1.5.1. Nätverkskort eller moderkort med stöd för PXE

Det kan vara så att ditt nätverkskort eller moderkort tillhandahåller funktionalitet för uppstart via PXE. Det är en återimplementation av TFTP-uppstart från Intel™. Om så är fallet kan du konfigurera ditt BIOS att starta upp från nätverket.

5.1.5.2. Nätverkskort med Network BootROM

Det kan vara så att ditt nätverkskort erbjuder funktionalitet för att starta upp via TFTP.

5.1.5.3. Etherboot

Etherboot-projektet erbjuder startdisketter och även ROM-filer som kan göra uppstarter via TFTP.

5.1.6. Uppstartsskärmen

När installationsprogrammet startar upp ska en hjälpsam grafisk skärm visas med Debians logotyp samt en meny:

Installer boot menu

Install
Graphical install
Advanced options    >
Help

Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry

Beroende på den installationsmetod som du använder så kanske inte alternativet ”Graphical install” finns tillgänglig.

För en normal installation kan du antingen välja ”Install” eller ”Graphical install” — använd antingen piltangenterna på ditt tangentbord eller genom att skriva den första (färgmarkerade) bokstaven — och trycka på Enter för att starta upp installationsprogrammet.

Alternativet ”Advanced options” ger dig åtkomst till en annan meny som låter dig starta upp installationsprogrammet i expertläge, räddningsläge och för automatiserade installationer.

Om du önskar eller behöver lägga till andra uppstartsparametrar för antingen installationsprogrammet eller för kärnan, tryck på Tab. Detta kommer att visa standarduppstartskommandot för det valda menyobjektet och tillåter att man lägger till ytterligare alternativ. Hjälpskärmarna (se nedan) listar några vanliga möjliga alternativ. Tryck på Enter för att starta upp installationsprogrammet med dina alternativ; trycker du på Esc så kommer du att återvända till uppstartsmenyn och ångra alla ändringar du har gjort.

Välj objektet ”Help” för att visa den första hjälpskärmen som ger en överblick för de tillgängliga hjälpskärmarna. Observera att det inte är möjligt att återvända till uppstartsmenyn efter att hjälpskärmarna har visats. Dock är listar hjälpskärmarna F3 och F4 kommandon som motsvarar uppstartsmetoderna som listas i menyn. Alla hjälpskärmar har en uppstartsprompt vid vilken uppstartskommandot kan matas in:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

Vid denna uppstartsprompt kan du antingen bara trycka på Enter för att starta upp installationsprogrammet med standardalternativen eller ange ett specifikt uppstartskommando och, valfritt, uppstartsparametrar. Ett antal uppstartsparametrar som kan vara användbara kan hittas i de olika hjälpskärmarna. Om du lägger till några parametrar till uppstartskommandoraden så försäkra dig om att först ange uppstartsmetoden (standardvärdet är install) och ett blanksteg innan den första parametern (t.ex., install fb=false).

Notera

Tangentbordet antas ha standardlayouten Amerikansk engelska vid det här tillfället. Detta betyder att om ditt tangentbord har en annan (språkspecifik) layout kan bokstäverna som visas på skärmen att vara olika från vad du förväntar dig när du anger parametrar. Wikipedia har ett schema över den amerikanska tangentbordslayouten som kan användas som en referens för att hitta de korrekta tangenterna.

Notera

Om du använder ett system som har BIOS konfigurerat att använda en seriell konsoll så kanske du inte kan se den initiala startbilden vid uppstart av installationsprogrammet; du kanske inte ens ser uppstartsmenyn. Det samma kan ske om du installerar systemet via en fjärrhanteringsenhet som tillhandahåller ett textgränssnitt till VGA-konsollen. Exempel på dessa enheter inkluderar textkonsollen för Compaqs ”integrated Lights Out” (iLO) och HP:s ”Integrated Remote Assistant” (IRA).

För att komma förbi den grafiska uppstartsskärmen kan du antingen i blindo trycka på Esc för att få en textuppstartsprompt eller (lika blint) trycka på ”H” följt av Enter för att välja alternativet ”Help”, som beskrivs här ovan. Efter det bör dina tangenttryckningar att ekas på prompten. För att förhindra installationsprogrammet från att använda framebufferten för resten av installationen kan du lägga till fb=false till uppstartsprompten, som beskrivet i hjälptexten.