Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på AMD64
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Starta upp från Windows
5.1.3. Uppstart från Linux med LILO eller GRUB
5.1.4. Uppstart från USB-minne
5.1.5. Uppstart via TFTP
5.1.6. Uppstartsskärmen
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.2. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.3. Talsynteser (maskinvara)
5.2.4. Brädenheter
5.2.5. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Vanliga installationsproblem på AMD64
5.4.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.5. Rapportering av installationsproblem
5.4.6. Skicka installationsrapporter