4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne

Det finns två installationsmetoder möjliga för uppstart från USB-minnen. Första är att installera helt från nätverket. Det andra är att även kopiera en cd-avbildning till USB-minnet och använda den som en källa för paket, möjligen i kombination med en spegelserver. Den andra metoden är den mer vanliga.

För den första installationsmetoden kommer du att behöva hämta ner en installationsavbildning från katalogen netboot (på adressen som angavs i Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar”) och använda det ”flexibla sättet” som beskrivs nedan för att kopiera filerna till USB-minnet.

Installationsavbildningar för den andra installationsmetoden kan hittas i katalogen hd-media och antingen det ”enkla sättet” eller det ”flexibla sättet” kan användas för att kopiera avbildningen till USB-minnet. För denna installationsmetod kommer du även att behöva hämta ner en cd-avbildning. Installationsavbildningen och cd-avbildningen måste vara baserade på samma utgåva av debian-installer. Om de inte stämmer överens kommer du säkerligen få problem[4] under installationen.

För att förbereda USB-minnet behöver du ett system där GNU/Linux redan körs och där USB stöds. Med aktuella GNU/Linux-system ska USB-minnet automatiskt kännas igen när du ansluter det. Om det inte gör det bör du kontrollera att kärnmodulen usb-storage har lästs in. När USB-minnet är anslutet så kommer det att kopplas till en enhet med namnet /dev/sdX, där ”X” är en bokstav i intervallet a-z. Du bör kunna se till vilken enhet som USB-minnet kopplades genom att köra kommandot dmesg efter minnet anslutits. För att skriva till ditt minne så måste du stänga av dess skrivskydd (om sådant finns).

Varning

Procedurerna som beskrivs i detta avsnitt kommer att förstöra allt som redan finns på enheten! Försäkra dig om att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Om du använder fel enhet kommer resultatet bli att all information går förlorad på till exempel en hårddisk.

Observera att USB-minnet bör vara minst 256 MB stort (mindre installationer är möjliga om du följer Avsnitt 4.3.2, ”Kopiera filerna — det flexibla sättet”).

4.3.1. Kopiera filerna — det enkla sättet

Det finns en allt-i-ett-fil kallad hd-media/boot.img.gz som innehåller alla installationsprogrammets filer (inklusive kärnan) såväl som syslinux och dess konfigurationsfil.

Observera att, även om det är bekvämt, denna metod har en stor nackdel: den logiska storleken för enheten kommer att vara begränsad till 256 MB, även om kapaciteten för USB-minnet är större. Du kommer att behöva partitionera om USB-minnet och skapa nya filsystem för att få dess fullständiga kapacitet tillbaka om du någon gång vill använda det för andra ändamål. En andra nackdel är att du inte kan kopiera en fullständig cd-avbildning till USB-minnet utan endast de mindre cd-avbildningarna för visitkortsavbildning eller nätinstallation.

För att använda denna avbildning så behöver du bara extrahera den direkt till ditt USB-minne:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Efter det, montera USB-minnet (mount /dev/sdX /mnt), som nu har ett FAT-filsystem på sig, och kopiera en av Debians nätinstallation- eller visitkortsavbildningar till det. Avmontera minnet (umount /mnt) och du är nu färdig.

4.3.2. Kopiera filerna — det flexibla sättet

Om du vill ha mer flexibilitet eller bara vill veta vad som händer så bör du använda följande metod att lägga in filerna på ditt minne. En fördel av att använda denna metod är att — om kapaciteten för ditt USB-minne är tillräckligt stort — du har alternativet att kopiera en fullständig cd-avbildning till det.

4.3.2.1. Partitionera USB-minnet

Vi kommer nu att visa hur man ställer in USB-minnet att använda första partitionen, istället för hela enheten.

Notera

Eftersom de flesta USB-minnen kommer förkonfigurerade med en enda FAT16-partition så behöver du antagligen inte partitionera om eller formatera om minnet. Om du måste göra det ändå så använd cfdisk eller något annat partitioneringsverktyg för att skapa en FAT16-partition och skapa sedan filsystemet med:

# mkdosfs /dev/sdX1

Försäkra dig om att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Kommandot mkdosfs finns i Debian-paketet dosfstools.

För att kunna starta kärnan efter uppstart från USB-minnet så lägger vi på en starthanterare på minnet. Även om valfri starthanterare (exempelvis lilo) bör fungera så är det bekvämt att använda syslinux, eftersom den använder en FAT16-partition och kan konfigureras om genom att redigera en textfil. Alla operativsystem som har stöd för FAT-filsystemet kan användas för att göra ändringar i konfigurationen av starthanteraren.

För att lägga syslinux på FAT16-partitionen på ditt USB-minne, installera paketen syslinux och mtools på ditt system och kör:

# syslinux /dev/sdX1

Än en gång, se till att du använder det korrekta enhetsnamnet. Partitionen får inte vara monterad när syslinux startas. Den här proceduren skriver en startsektor till partitionen och skapar filen ldlinux.sys som innehåller starthanterarens programkod.

4.3.2.2. Lägg till installationsavbildningen

Montera partitionen (mount /dev/sdX1 /mnt) och kopiera följande installationsavbildningsfiler till minnet:

  • vmlinuz (kärnbinärfil)

  • initrd.gz (initial ramdiskavbildning)

Du kan välja mellan antingen den vanliga versionen eller den grafiska versionen av installationsprogrammet. Den senare kan htitas i underkatalogen gtk. Om du vill byta namn på filerna, tänk på att syslinux endast kan behandla DOS-filnamn (8.3).

Härnäst ska du skapa konfigurationsfilen syslinux.cfg, som minimum bör innehålla följande två rader:

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

För det grafiska installationsprogrammet bör du lägga till video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 till den andra raden.

Om du använda en hd-media-avbildning så bör du nu kopiera en Debian ISO-avbildning (visitkortsavbildning, nätinstallation eller fullständig cd-avbildning; försäkra dig om att välja en som passar) till minnet. När du är färdig kan du avmontera USB-minnet (umount /mnt).

4.3.3. Starta upp på USB-minne

Varning

Om ditt system vägrar att starta upp från minnet kanske det beror på att minnet innehåller en ogiltig huvudstartsektor (MBR). För att rätta till det, använd kommandot install-mbr från paketet mbr:

# install-mbr /dev/sdX[4] Felmeddelandet som antagligen kommer att visas är att inga kärnmoduler kan hittas. Detta betyder att versionen av udebs-kärnmoduler som inkluderats på cd-avbildningen är olika från versionen av den körande kärnan.