Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar
4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.3.1. Kopiera filerna — det enkla sättet
4.3.2. Kopiera filerna — det flexibla sättet
4.3.3. Starta upp på USB-minne
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.4.1. Starta upp hårddiskinstalleraren med LILO eller GRUB
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.2. Konfigurering av DHCP-server
4.5.3. Aktivering av TFTP-server
4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer