3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation

Det här avsnittet kommer att gå igenom inställning av maskinvara före installationen, om någon, som du behöver göra innan Debian installeras. Generellt sett gäller det här kontroll och möjligen ändring av inställningar i den fasta programvaran för ditt system. ”Fast programvara” (firmware) är kärnprogramvaran som används av maskinvaran; den anropas under bootstrap-processen (efter påslagning av ström). Kända maskinvaruproblem som påverkar tillförlitligheten för Debian GNU/Linux på ditt system kommer också tas med.

3.6.1. Starta BIOS-inställningsmenyn

BIOS tillhandahåller de grundläggande funktionerna som behövs för att starta upp din maskin och låta ditt operativsystem få tillgång till din maskinvara. Ditt system tillhandahåller antagligen en inställningsmeny för BIOS, som används för att konfigurera BIOS. Innan du installerar, måste du se till att ditt BIOS är inställt korrekt; att inte göra det kan leda till återkommande krascher eller att Debian inte kan installeras.

Resten av det här avsnittet är hämtat från http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-faq/part1/, som svar på frågan, ”Hur kommer jag till konfigurationsmenyn i CMOS?”. Hur du kommer åt konfigurationsmenyn i BIOS (eller ”CMOS”) beror på vem som skrev din BIOS-programvara:

AMI BIOS

Tangenten Delete under självtestet

Award BIOS

Ctrl+Alt+Esc, eller Delete-tangenten under självtestet

DTK BIOS

Tangenten Esc under självtestet

IBM PS/2 BIOS

Ctrl+Alt+Insert efter Ctrl+Alt+Delete

Phoenix BIOS

Ctrl+Alt+Esc eller Ctrl+Alt+S eller F1

Information om anrop till andra BIOS-rutiner kan hittas i http://www.tldp.org/HOWTO/Hard-Disk-Upgrade/install.html.

Vissa AMD64-maskiner har inte en konfigurationsmeny för CMOS i BIOS. De kräver en programvara för CMOS-inställningar. Om du inte har disketten för installation och/eller diagnostik för din maskin, kan du försöka använda ett shareware-/freeware-program. Prova att leta i ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/.

3.6.2. Val av uppstartsenhet

Många BIOS har en inställningsmeny som låter dig välja de enheter som ska användas för att starta systemet. Ställ in den till att leta efter ett startbart operativsystem på A: (första diskettenheten), sedan eventuellt den första cd-rom-enheten (visas möjligen som D: eller E:), och sedan från C: (första hårddisken). Den här inställningen gör att du kan starta upp från antingen en diskett eller en cd-rom, vilka är de två mest vanliga uppstartsmetoderna som används för att installera Debian.

Om du har ett nyare SCSI-styrkort och du har en cd-rom-enhet ansluten till den, kan du normalt sett starta upp från den enheten. Allt du behöver göra är att aktivera uppstart från en cd-rom i SCSI-BIOS på ditt styrkort.

Ett annat populärt alternativ är att starta upp från en USB-lagringsenhet (kallas även USB-minne eller USB-nyckel). Vissa BIOS kan starta upp direkt från en USB-lagringsenhet och vissa kan det inte. Du kanske behöver konfigurera ditt BIOS för att starta upp från en ”Flyttbar enhet” eller kanske en ”USB-ZIP” för att få den att starta upp från USB-enheten.

Här är några detaljer om hur man ställer in uppstartsordningen. Kom ihåg att återställa uppstartsordningen efter att Linux har installerats, så att du startar om din maskin från hårddisken.

3.6.2.1. Ändra uppstartsordning på datorer med IDE

 1. När din dator startar, tryck tangenterna för att komma in i BIOS-verktyget. Ofta är det tangenten Delete. Konsultera dock maskinvarudokumentationen för de exakta tangenterna.

 2. Hitta uppstartssekvensen i inställningsverktyget. Dess placering beror på ditt BIOS men du ska leta efter ett fält som listar diskarna.

  Vanliga poster på IDE-maskiner är C, A, cdrom eller A, C, cdrom.

  C är hårddisken och A är diskettenheten.

 3. Ändra inställningen för uppstartssekvensen så att cd-rom eller disketten är först i listan. Vanligtvis är det tangenterna Page Up eller Page Down som växlar mellan de möjliga valen.

 4. Spara din ändringar. Instruktioner på skärmen talar om för dig hur man sparar ändringarna på din dator.

3.6.2.2. Ändra uppstartsordning på datorer med SCSI

 1. När din dator startar, tryck tangenterna för att gå in i SCSI-inställningsverktyget.

  Du kan starta SCSI-inställningsverktyget efter att minnestestet och meddelandet om hur man startar BIOS-verktyget visats när du startat din dator.

  Tangenttryckningarna du behöver beror på verktyget. Ofta är det Ctrl+F2. Konsultera dock din maskinvarudokumentation för de exakta tangenterna.

 2. Hitta verktyget för att ändra uppstartsordningen.

 3. Ställ in verktyget så att SCSI ID för cd-enheten är den första i listan.

 4. Spara dina ändringar. Instruktionerna på skärmen talar om för dig hur du sparar ändringarna på din dator. Ofta måste du trycka F10.

3.6.3. Blandade BIOS-inställningar

3.6.3.1. Cd-rom-inställningar

Vissa BIOS-system (såsom Award BIOS) låter dig automatiskt ställa in cd-hastigheten. Du bör undvika det och istället ställa in den till, låt oss säga, den lägsta hastigheten. Om du får felmeddelanden liknande seek failed (sökfel), beror det kanske på det här.

3.6.3.2. Utökat mot Expanderat minne

Om ditt system ger både extended (utökat) och expanded (expanderat) minne, ställ in det så att det finns så mycket utökat och så lite expanderat minne som möjligt. Linux kräver utökat minne och kan inte använda expanderat minne.

3.6.3.3. Virusskydd

Inaktivera alla funktioner för virusvarningar som ditt BIOS kan erbjuda. Om du har ett kort för virusskydd eller speciell maskinvara, se till att det är inaktiverat eller fysiskt borttaget när du kör GNU/Linux. De är inte kompatibla med GNU/Linux, och för övrigt är virus ganska sällsynta på grund av filsystemsbehörigheter och skyddat minne i Linux-kärnan[3].

3.6.3.4. Shadow RAM

Ditt moderkort kan innehålla shadow RAM eller BIOS-cachning. Du kan se inställningarna för ”Video BIOS Shadow”, ”C800-CBFF Shadow”, etc. Inaktivera allt shadow RAM. Shadow RAM används för att accelerera tillgång till ROM på ditt moderkort och på vissa styrkort. Linux använder inte ROM när den har startat upp på grund av att den har sin egna snabbare 32-bitars programvara istället för 16-bitar programmen i ROM. Inaktivering av shadow RAM kan göra något av det tillgängligt för program att använda som normalt minne. Lämna shadow RAM aktiverad kan störa när Linux behöver åtkomst till maskinvaruenheter.

3.6.3.5. Minneshål

Om ditt BIOS erbjuder något liknande ”15–16 MB Memory Hole”, inaktivera det. Linux förväntar sig att hitta minne där om du har så mycket RAM.

Vi har fått en rapport om ett Intel Endeavor-moderkort på vilken det finns ett alternativ kallat ”LFB” eller ”Linear Frame Buffer”. Den har två inställningar: ”Disabled” (inaktiverad) och ”1 Megabyte”. Ställ in den till ”1 Megabyte”. När den var inaktiverad lästes installationsdisketten inte helt korrekt, och systemet kraschade till slut. I skrivande stund förstår vi inte hur den här speciella enheten fungerar — det bara fungerade med den inställningen och inte utan den.

3.6.3.6. Avancerad strömhantering (APM)

Om ditt moderkort innehåller Advanced Power Management (APM), konfigurera det så att strömhantering kontrolleras av APM. Inaktivera lägena ”doze”, ”standby”, ”suspend”, ”nap”, och ”sleep”, och inaktivera hårddiskens ”power-down timer”. Linux kan ta kontrollen över de här lägena och kan göra ett bättre jobb för strömhantering än vad BIOS kan.

3.6.4. Maskinvaruproblem att se upp för

USB BIOS-stöd och tangentbord. Om du inte har ett AT-liknande tangentbord och endast en USB-modell kan du behöva aktivera emulering av äldre AT-tangentbord i dina BIOS-inställningar. Gör endast det här om installationssystemet misslyckas att använda ditt tangentbord i USB-läge. Tvärtemot, för vissa system (speciellt bärbara) kan du behöva inaktivera äldre USB-stöd om ditt tangentbord inte fungerar. Konsultera handboken för ditt moderkort och leta i BIOS efter alternativen ”Legacy keyboard emulation” eller ”USB keyboard support”.[3] Efter installationen kan du aktivera skydd för uppstartssektorn om du vill. Det ger ingen extra säkerhet i Linux men om du även kör Windows kan det förhindra en katastrof. Det finns ingen anledning att mixtra med huvudstartsektorn (MBR) efter att starthanteraren har ställts in.