3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje sektion blir då oberoende av de andra. Det är grovt sett likvärdigt med att sätta upp väggar inne i ett hus; om du ställer in möbler i ett rum så påverkar de inte något annat rum.

Om du redan har ett operativsystem på ditt system (Windows 9x, Windows NT/2000/XP, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD, …) och vill ha Linux på samma disk, behöver du antaglien partitionera om disken. Debian kräver sina egna hårddiskpartitioner och kan inte installeras på Windows- eller MacOS-partitioner. Det kan dela vissa partitioner med andra Linux-system, men det täcks inte in här. Du behöver åtminstone en partition avsedd enbart för Debians rot.

Du kan hitta information om din aktuella partitionskonfiguration genom att använda ett partitioneringsverktyg för ditt aktuella operativsystem, såsom fdisk eller PartitionMagic. Partitioneringsverktyg tillhandahåller alltid ett sätt att visa befintliga partitioner utan att göra ändringar.

Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att de förstörs.

Om din dator har mer än en hårddisk kanske du vill avdela en av dem helt till Debian. Om så är fallet behöver du inte partitionera den disken före uppstarten av installationssystemet; installationsprogrammets inbyggda partitioneringsprogram är utmärkt för den uppgiften.

Om din dator endast har en hårddisk, och du vill ersätta hela det redan installerade operativsystemet med Debian GNU/Linux, kan du också vänta med att partitionera den som en del av installationsprocessen (Avsnitt 6.3.2, ”Partitionering och val av monteringspunkter”), efter att du har startat upp installationssystemet. Dock fungerar endast det här om du planerar att starta upp installationssystemet från band, cd-rom eller filer på en ansluten maskin. Tänk på att om du startar upp från filer placerade på hårddisken, och sedan partitionerar samma hårddisk i installationssystemet, och därigenom raderar uppstartsfilerna, är det bara att hoppas att installationen lyckas första gången. Åtminstone i det här fallet bör du ha något alternativt sätt att återuppliva din dator såsom det ursprungliga systemets installationsband eller cd-skivor.

Om din maskin redan har ett flertal partitioner, och tillräckligt utrymme kan erbjudas genom att ta bort och ersätta en eller flera av dem, kan du även då vänta och använda partitioneringsprogrammet i Debian Installer. Du bör fortfarande läsa genom materialet nedan, på grund av att det kan finnas speciella omständigheter såsom ordningen på befintliga partitioner inom partitionskartan, som ändå tvingar dig att partitionera före en installation.

Om din maskin har ett FAT- eller NTFS-filsystem, som används av DOS och Windows, kan du vänta och använda partitioneringsprogrammet i Debian Installer för att ändra storleken på filsystemet.

Om inget av ovanstående gäller för dig, behöver du partitionera din hårddisk innan du startar upp installationen för att skapa partitionerbart utrymme för Debian. Om några av partitionerna kommer att ägas av andra operativsystem, bör du skapa de partitionerna med partitionsprogrammen för det operativsystemet. Vi rekommenderar att du inte försöker skapa partitioner för Debian GNU/Linux med verktyg från ett annat operativsystem. Du bör istället bara skapa de partitioner för det ursprungliga operativsystemet som du vill bibehålla.

Om du ska att installera fler än ett operativsystem på samma maskin, bör du installera alla andra system innan du börjar med Linux-installationen. Windows och andra installationer kan förstöra möjligheten att starta Linux, eller föreslå dig att formatera om icke ursprungliga partitioner.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstår efter de här åtgärderna eller undvika att felen uppstår, men att installera det ursprungliga systemet först besparar dig troligen en hel del problem.

Om du för närvarande har en hårddisk med en partition (en vanlig inställning för skrivbordsdatorer) och du vill få möjlighet att starta upp både det ursprungliga operativsystemet och Debian, behöver du göra följande:

  1. Säkerhetskopiera allt på datorn.

  2. Starta upp från det ursprungliga operativsystemets installationsmedia såsom cd-rom eller band.

  3. Använd de ursprungliga partitioneringsverktygen för att skapa ursprungliga systempartition(er). Lämna antingen kvar en tom partition eller frigör utrymme för Debian GNU/Linux.

  4. Installera det ursprungliga operativsystemet på dess nya partition.

  5. Starta upp det ursprungliga systemet igen för att kontrollera att allting är OK och hämta ner uppstartsfilerna för Debian Installer.

  6. Starta upp Debian Installer för att fortsätta installera Debian.

3.5.1. Partitionera från DOS eller Windows

Om du manipulerar befintliga FAT- eller NTFS-partitioner, rekommenderas det att du antingen använder planen nedan eller de verktyg som tillhör Windows eller DOS. Om inte, är det egentligen inte nödvändigt att partitionera från DOS eller Windows; Linux egna partitioneringsverktyg gör generellt sett ett bättre jobb.

Men om du har en stor IDE-disk och inte använder LBA-adressering, överliggande drivrutiner (tillhandahålls ibland av hårddisktillverkaren), eller ett nytt (efter 1998) BIOS som har stöd för utökningar för tillgång till stora diskar, då måste du noggrant placera din uppstartspartition för Debian. I det här fallet måste du lägga uppstartspartitionen inom de första 1024 cylindrarna på din hårddisk (vanligtvis runt 524 megabyte, utan BIOS-översättning). Det kan vara nödvändigt att flytta en befintlig FAT- eller NTFS-partition.

3.5.1.1. Ompartitionering utan att förlora data vid start från DOS, Win-32 eller OS/2

En av de vanligaste installationerna är på en dator som redan innehåller DOS (inklusive Windows 3.1), Win32 (såsom Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP) eller OS/2, och att det är önskvärt att lägga in Debian på samma disk utan att förstöra tidigare system. Observera att installationsprogrammet har stöd för att ändra storlek på FAT- och NTFS-filsystem som används av DOS och Windows. Starta helt enkelt installationsprogrammet, välj alternativet Manuell partitionering, välj den partition som du ska ändra storlek på och ange dess nya storlek. I de flesta fall behöver du inte använda metoden som beskrivs här nedan.

Innan du fortsätter bör du ha bestämt dig för hur du ska dela upp disken. Metoden i det här avsnittet kommer endast att dela upp en befintlig partition i två delar. En kommer att innehålla originaloperativsystemet och den andra kommer att användas för Debian. Under installationen av Debian kommer du ges möjligheten att använda Debian-delen av disken som du vill, alltså, som växlingsutrymme eller som ett filsystem.

Idén är att flytta all data på partitionen till början, före partitionsinformationen ändras, så att ingenting förloras. Det är viktigt att du gör så lite som möjligt mellan dataflytten och ompartitioneringen för att minimera chansen att en fil skrivs nära slutet på partitionen eftersom det här kommer att minska den mängd utrymme du kan ta från partitionen.

Det första som behövs är en kopia av fips som finns tillgänglig i katalogen tools/ på din närmaste Debian-spegel. Packa upp arkivet och kopiera filerna RESTORRB.EXE, FIPS.EXE och ERRORS.TXT till en startbar diskett. En startbar diskett kan skapas med kommandot sys a: under DOS. fips har en mycket bra dokumentation som du kanske vill läsa. Du kommer definitivt att behöva läsa dokumentationen om du använder en drivrutin för diskkomprimering eller en diskhanterare. Skapa disketten och läs dokumentationen innan du defragmenterar disken.

Nästa steg är att flytta all data till början av partitionen. defrag, som finns som standard i DOS 6.0 och senare, kan lätt göra jobbet. Se dokumentationen för fips för en lista på annan programvara som också kan göra det. Observera att om du har Windows 9x, måste du köra defrag därifrån, eftersom DOS inte förstår VFAT, som används för att ge stöd för långa filnamn, som används i Windows 95 och högre.

Efter att ha kört defragmenteraren (som kan ta en bra stund på en stor disk), starta om med fips-disketten som du skapade i diskettenheten. Ange a:\fips och följ instruktionerna.

Observera att det finns många andra partitionshanterare där ute, i fall att fips inte fungerar för dig.

3.5.1.2. Partitionering för DOS

Många som partitionerar för DOS-diskar, eller ändrar storleken på DOS-partitioner, med Linux-verktyg, har upplevt problem med att arbeta på de ändrade FAT-partitionerna. Till exempel har vissa rapporterat dålig prestanda, återkommande problem med scandisk, eller andra konstiga fel i DOS eller Windows.

Det verkar vara så att när du än skapar eller ändrar storlek på en partition för DOS-användning, är det en bra idé att fylla de första sektorerna med nollor. Gör det här innan du kör DOS-kommandot format, genom att köra följande kommando från Linux:

# dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4