2.5. Krav för minne och diskplats

Du måste ha minst 56MB minne och 500MB hårddiskutrymme för att genomföra en normal installation. Observera att dessa siffror endast är ett absolut minimum. Se Avsnitt 3.4, ”Matcha minimikrav för maskinvara” för mer realistiska siffror.

Installationer på system med mindre minne[2] eller diskutrymme tillgängligt kan vara möjliga men rekommenderas endast för erfarna användare.[2] Installationsavbildningar som har stöd för det grafiska installationsprogrammet kräver mer minne än avbildningar med endast har stöd för det textbaserade installationsprogrammet och bör inte användas på system med mindre än 56MB minne. Om det finns ett val mellan att starta upp det vanliga och det grafiska installationsprogrammet bör det vanliga väljas.