2.4. Installationsmedia

Det här avsnittet hjälper dig att fastställa vilka olika medietyper som du kan använda för att installera Debian. Till exempel om du har en diskettenhet i din dator, kan den användas för att installera Debian. Det finns ett helt kapitel tillägnat media, Kapitel 4, Få tag på installationsmedia, som listar fördelar och nackdelar med varje typ av media. Du kanske vill referera tillbaka till den här sidan när du har nått fram till det avsnittet.

2.4.1. Cd-rom/Dvd-rom

Notera

När du ser ”cd-rom” i den här handboken betyder det både cd-rom och dvd-rom för att båda teknikerna är egentligen samma från operativsystemets synvinkel med undantag för vissa mycket gamla icke-standard cd-rom-enheter som varken är SCSI eller IDE/ATAPI.

Cd-rom-baserad installation stöds för vissa arkitekturer. På maskiner som har stöd för startbara cd-rom bör du kunna göra en totalt diskettlös installation. Även om ditt system inte har stöd för att starta upp från en cd-rom kan du använda cd-rom:en i förbindelse med andra tekniker för att installera ditt system, när du väl har startat upp på andra sätt; se Kapitel 5, Starta upp installationssystemet.

CD-ROM-enheter med SCSI, SATA och IDE/ATAPI stöds. Webbsidan Linux CD-ROM HOWTO innehåller information om hur man använder CD-ROM-enheter med Linux.

Cd-rom-enheter via USB stöds också, såväl som FireWire-enheter som stöds av drivrutinerna ohci1394 och sbp2.

2.4.2. Hårddisk

Starta upp installationssystemet direkt från en hårddisk är en annan möjlighet för många arkitekturer. Det här kräver ett annat operativsystem för att läsa in installationsprogrammet på hårddisken.

2.4.3. USB-minne

Många Debianburkar behöver sina diskett- och/eller cd-enheter endast för att ställa in systemet och för räddningsaktioner. Om du använder ett antal servrar har du säkert redan tänkt på att strunta i dessa enheter och använda ett USB-minne för att installera och (vid behov) återställa systemet. Det är också användbart för mindre system som inte har plats för onödiga enheter.

2.4.4. Nätverk

Nätverket kan användas under installationen för att hämta filer som behövs för installationen. Huruvida nätverket används eller inte beror på installationsmetoden du valde samt dina svar på vissa frågor som kommer att ställas under installationen. Installationssystemet har stöd för de flesta typer av nätverksanslutningar (inkluderat PPPoE, men inte ISDN eller PPP), antingen via HTTP eller FTP. Efter att installationen är färdig, kan du även konfigurera ditt system att använda ISDN och PPP.

Du kan även starta upp installationssystemet över nätverket.

Disklös installation med nätverksuppstart från ett lokalt nätverk och nfs-montering av alla lokala filsystem är ett annat alternativ.

2.4.5. Un*x eller GNU-system

Om du kör ett annat Unix-liknande system skulle du kunna använda det för att installera Debian GNU/Linux utan att använda debian-installer som beskrivs i resten av den här handboken. Den här typen av installation kan vara användbar för användare med maskinvara som annars inte stöds eller på datorer som inte kan vara frånkopplade. Om du är intresserad av den här tekniken, hoppa till Avsnitt D.3, ”Installera Debian GNU/Linux från ett Unix/Linux-system”.

2.4.6. Lagringssystem som stöds

Debians startdisketter innehåller en kärna som är byggd för att maximera antalet system de kan köras på. Tyvärr betyder det här att kärnan blir stor, vilket inkluderar många drivrutiner som inte kommer att användas för din maskin (se Avsnitt 8.6, ”Bygg en ny kärna” för att lära dig hur man bygger en egen kärna). Stöd för ett stort antal enheter är allmänt önskvärt, för att se till att Debian kan installeras på ett stort antal maskinvaror.

Generellt sett inkluderar Debians installationssystem stöd för disketter, IDE-diskar (även känd som PATA), IDE-disketter, IDE-enheter via parallellport, SATA och SCSI-styrkort samt diskar, USB och FireWire. Filsystemen som stöds inkluderar FAT, Win-32 FAT-utökningar (VFAT) och NTFS.