2.3. Köpa maskinvara specifikt för GNU/Linux

Det finns ett flertal tillverkare som levererar system med Debian eller andra distributioner av GNU/Linux förinstallerat. Du kan betala mer för privilegiet men det ger en känsla av trygghet eftersom du kan vara säker på att maskinvaran har bra stöd av GNU/Linux.

Om du måste köpa en maskin paketerad med Windows, läs noga igenom programvarulicensen som kommer med Windows; du kan ha möjligheten att vägra licensen och hämta ut en återbetalning från din försäljare. Sök på Internet efter ”windows refund” och du kan hitta användbar information för det här ändamålet.

Oavsett om du köper ett system paketerat med Linux eller inte, eller kanske till och med ett begagnat system, är det fortfarande viktigt att kontrollera att din maskinvara stöds av Linux-kärnan. Kontrollera om din maskinvara finns listad i referenserna som hittas ovan. Låt din försäljare (om någon) veta att du vill köpa ett system för Linux. Stöd de maskinvarutillverkare som är Linux-vänliga.

2.3.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara

Vissa maskinvarutillverkare berättar helt enkelt inte för oss hur man skriver drivrutiner för deras maskinvara. Andra tillåter inte att vi får tillgång till deras dokumentation utan ett avtal för tystnadsplikt som skulle hindra oss från att ge ut källkod till Linux.

Eftersom vi inte har tillåtits ta del av dokumentationen för dessa enheter fungerar de helt enkelt inte under Linux. Du kan hjälpa till genom att fråga tillverkare av sådan maskinvara att ge ut dokumentationen. Om ett tillräckligt antal personer frågar kommer de förstå att den fria programvarugemenskapen är en viktig marknad.

2.3.2. Windows-specifik maskinvara

En besvärande trend är ökningen av Windows-specifika modem och skrivare. I vissa fall är dessa speciellt designade för att köras på operativsystemet Microsoft Windows och har märken såsom ”WinModem” eller ”Tillverkad speciellt för Windows-baserade datorer”. Det här är generellt sett gjort genom att ta bort de inbäddade processorerna från maskinvaran och flytta över det jobb de gjort över till en Windows-drivrutin som körs av din dators huvudprocessor. Den här strategin gör maskinvaran billigare men prissänkningen kommer oftast inte slutanvändaren till godo och den här maskinvaran kan till och med vara dyrare än liknande enheter som har kvar sin inbäddade intelligens.

Du bör undvika Windows-specifik maskinvara av två anledningar. Den första är att tillverkarna normalt sett inte gör underlag tillgängligt för att skriva en Linux-drivrutin. Generellt sett är maskinvaran och programvarugränssnittet till enheten proprietär och dokumentationen är inte tillgänglig utan ett avtal om tystnadsplikt, om den finns tillgänglig över huvudtaget. Det här förhindrar att den kan användas för fri programvara eftersom utvecklare av fri programvara delger källkoden för sina program. Den andra anledningen är att när enheter som dessa har fått sina inbäddade processorer borttagna måste operativsystemet göra arbetet som de inbäddade processorerna gjorde tidigare, ofta i realtidsprioritet och därför är inte processorn tillgänglig för att köra dina program när den kör dessa enheter. Eftersom de typiska Windows-användarna inte kör flera processer lika intensivt som en Linux-användare, hoppas tillverkarna att Windows-användarna inte ska märka av den extra börda som den här maskinvaran belastar deras processor med. Dock lider alla operativsystem med multi-processing, även Windows 2000 eller XP, av minskad prestanda när tillverkare av kringutrustning snålar med den inbäddade processorkraften i sin maskinvara.

Du kan hjälpa till genom att uppmuntra dessa tillverkare att ge ut dokumentation och andra resurser som är nödvändiga för oss att programmera deras maskinvara, men den bästa strategin är helt enkelt att undvika den här typen av maskinvara tills den är listad som fungerande i Linux Hardware Compatibility HOWTO.