Capítol 2. Requisits del sistema

Sumari

2.1. Maquinari suportat
2.1.1. Arquitectures suportades
2.1.2. CPU, plaques base i suport de vídeo
2.1.3. Ordinadors portàtils
2.1.4. Processadors múltiples
2.1.5. Targeta gràfica
2.1.6. Maquinari per a la connexió de xarxes
2.1.7. Perifèrics i altre maquinari
2.2. Dispositius que requereixen microprogramari
2.3. Compra de maquinari específic per a GNU/Linux
2.3.1. Eviteu el maquinari propietari o tancat
2.3.2. Maquinari específic de Windows
2.4. Mitjans d'instal·lació
2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM
2.4.2. Disc Dur
2.4.3. Dispositiu de memòria USB
2.4.4. Xarxa
2.4.5. Sistema Un*x o GNU
2.4.6. Sistemes d'emmagatzemament suportats
2.5. Requeriments de memòria i espai de disc

Aquesta secció conté informació sobre quin maquinari necessitareu per començar amb Debian. També trobareu enllaços a més informació referent al maquinari suportat per GNU i Linux.