D.2. Nödvändig diskplats för funktioner

En standardinstallation för arkitekturen i386 med en standard 2.6-kärna, inklusive alla standardpaket, kräver 397 MB diskutrymme. En minimal grundinstallation, utan funktionen ”Standardsystem” vald, kommer att ta upp 250 MB.

Viktigt

I båda fallen är det här det här det faktiska diskutrymmet som används efter att installationen är färdig och eventuella temporärfiler har tagits bort. Det tar heller inte hänsyn till utrymme som används av filsystemet, till exempel för journalfiler. Det här betyder en markant ökning av diskutrymmet som behövs av båda under installationen och för normal systemanvändning.

Följande tabell listar storlekar som rapporterats av aptitude för funktionerna listade i tasksel. Observera att några funktioner har överlappande beståndsdelar, så den totala installerade storleken för två funktioner tillsammans kan vara mindre än totalen som fås genom att lägga ihop siffrorna.

Som standard kommer installationsprogrammet att installera skrivbordsmiljön GNOME, men alternativa skrivbordsmiljöer kan väljas antingen genom att använda en av de speciella cd-avbildningarna eller genom att ange den önskade skrivbordsmiljön när installationsprogrammet startas upp (se Avsnitt 6.3.5.2, ”Val och installation av programvara”).

Observera att du behöver lägga till storlekarna som listas i tabellen till storleken för standardinstallationen när storlekarna på partitionerna bestäms. De flesta storlekar listade som ”Installerad storlek” kommer att hamna i /usr och i /lib; storleken listad som ”Hämtad storlek” krävs (temporärt) för /var.

Funktion Installerad storlek (MB) Hämtad storlek (MB) Utrymme som behövs för installation (MB)
Skrivbordsmiljö      
  • GNOME (standard) 1830 703 2533
  • KDE 1592 613 2205
  • Xfce 1056 403 1459
  • LXDE 963 370 1333
Bärbar dator[a] 26 9 35
Webbserver 42 13 55
Utskriftsserver 215 84 299
DNS-server 3 1 4
Filserver 74 29 103
E-postserver 14 5 19
SQL-databas 50 18 68

[a] Det finns en stor överlappning för funktionerna Bärbar dator tillsammans med Skrivbordsmiljö. Om du installerar båda kommer funktionen Bärbar dator endast att kräva ett par megabyte extra diskutrymme.

Om du installerar i ett annat språk än engelska, kan tasksel automatiskt installera en lokalanpassningsfunktion om det finns en tillgänglig för ditt språk. Utrymmeskrav skiljer sig mellan språken; du bör avsätta upp till 350 MB totalt för hämtning och installation.