Apèndix D. Informació variada

Sumari

D.1. Dispositius del Linux
D.1.1. Configuració del ratolí
D.2. Espai requerit per a les tasques
D.3. Instal·lar Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux
D.3.1. Començar
D.3.2. Instal·lar debootstrap
D.3.3. Executar debootstrap
D.3.4. Configurar el sistema base
D.3.5. Instal·lar un nucli
D.3.6. Configuració del carregador d'arrencada
D.3.7. Retocs finals
D.4. Instal·lació de Debian GNU/Linux per Parallel Line IP (PLIP)
D.4.1. Requeriments
D.4.2. Configuració de l'origen
D.4.3. Instal·lació del destí
D.5. Instal·lació de Debian GNU/Linux utilitzant PPP sobre Ethernet (PPPoE)
D.6. L'instal·lador gràfic
D.6.1. Utilitzar l'instal·lador gràfic
D.6.2. Problemes coneguts