A.2. Starta upp installationsprogrammet

Debian-cd-teamet ger ut färdiga cd-avbildningar med debian-installer på sidan Debian GNU/Linux på cd. För mer information om var man får tag på cd-skivor, se Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar”.

Vissa installationsmetoder kräver andra avbildningar än cd-avbilder. Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar” beskriver hur man hittar avbildningar på Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningar du bör hämta för varje tänkbar installation.

A.2.1. Cd-rom

Det finns två olika cd-avbildningar för nätinstallation (netinst) som kan användas för installation av lenny med debian-installer. Dessa avbilder är tänkta att starta från cd och installera ytterligare paket över ett nätverk, därav namnet "netinst". Skillnaden mellan de två avbildningarna är att på den fulla netinst-avbilden är grundpaketen inkluderade och om du använder visitkortsavbilden måste du hämta dessa från webbplatsen. Om du hellre vill kan du hämta en fullstorleks cd-avbild som inte behöver Internet för att installeras. Du behöver endast den första cd-skivan i uppsättningen.

Hämta den typ du föredrar och bränn den till en cd-skiva. För att starta cd-skivan kanske du behöver att ändra din BIOS-konfiguration som förklaras i Avsnitt 3.6.1, ”Starta BIOS-inställningsmenyn”.

A.2.2. USB-minne

Det är också möjligt att installera från en flyttbar USB-lagringsenhet. Till exempel kan en USB-nyckelring vara ett händigt lagringsmedia att installera Debian från och som du kan ta med dig överallt.

Det enklaste sättet att förbereda ditt USB-minne är att hämta hd-media/boot.img.gz och använda gunzip för att packa upp den 256 MB stora avbildningen från den filen. Skriv den här avbilden direkt till ditt minne, som måste vara minst 256 MB stor. Så klart kommer det här att förstöra allt som redan finns på minnet. Montera sedan minnet, som nu har ett FAT-filsystem på sig. Hämta sedan en Debian netinst cd-avbild och kopiera den filen till minnet; vilket filnamn som helst är ok så länge det slutar på .iso.

Det finns andra, mer flexibla sätt att ställa in ett minne för användning av Debian-installer och det är möjligt att få det att fungera med mindre minnen. För detaljer, se Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”.

Vissa BIOS kan starta upp på USB-minnen direkt och vissa kan det inte. Du kanske behöver konfigurera ditt BIOS för att starta upp från en ”flyttbar enhet” eller till och med en ”USB-ZIP” för att få den att starta upp från USB-enheten. För hjälpfulla tips och detaljer, se Avsnitt 5.1.4, ”Uppstart från USB-minne”.

A.2.3. Uppstart från nätverk

Det är också möjligt att starta upp debian-installer helt från nätverket. De olika metoderna att nätstarta beror på din arkitektur och nätstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan användas för att nätstarta debian-installer.

Det lättaste sättet att ställa in är antagligen nätstart via PXE. Packa upp filen netboot/pxeboot.tar.gz till /var/lib/tftpboot eller där det är lämpligast för din tftp-server. Ställ in din DHCP-server att skicka filnamnet /pxelinux.0 till klienterna och med lite tur bör allt fungera. För detaljerade instruktioner, se Avsnitt 4.5, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

A.2.4. Uppstart från hårddisk

Det är möjligt att starta installationsprogrammet utan flyttbart media men bara med en befintlig hårddisk som kan innehålla ett annat operativsystem. Hämta hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz och en Debian cd-avbildning till toppnivåkatalogen av hårddisken. Se till att cd-avbilden har ett filnamn som slutar på .iso. Nu är det bara att starta linux med initrd. Avsnitt 5.1.3, ”Uppstart från Linux med LILO eller GRUB beskriver ett sätt att göra det på.