A.2. Arrencada de l'instal·lador

L'equip de debian-cd construeix imatges dels CD que utilitzen el debian-installer a la pàgina de Debian CD. Si voleu trobar més informació d'on descarregar-se els CDs, mireu Secció 4.1, “El lot de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux”.

Alguns mètodes d'instal·lació requereixen d'altres imatges a mes a mes de les imatges dels CDs. A la Secció 4.2.1, “On trobar imatges d'instal·lació” s'explica com podeu trobar imatges a rèpliques de Debian

Les subseccions de baix us donaran detalls de quines imatges necessiteu aconseguir per cada mecanisme d'instal·lació.

A.2.1. CDROM

Hi ha dues imatges de CD diferents per netinst que poden ser utilitzades per instal·lar lenny amb debian-installer. Aquestes imatges s'han fet amb la intenció d'arrencar des del CD i instal·lar els paquets addicionals fent ús d'una xarxa, d'ahí el nom netinst. La diferència entre les dues imatges és que a la imatge completa estan inclosos els paquets base, mentre que si esteu utilitzant la imatge «targeta de negocis» haureu de descarregar-los de la web. Si voleu, podeu aconseguir una imatge completa del CD a la qual no necessiteu la xarxa per instal·lar. Tan sols necessiteu el primer CD del conjunt de CDs de Debian.

Descarregueu la que preferiu i graveu-la a un CD. Per arrencar el CD, necessiteu canviar la configuració de la vostra BIOS, com s'explica a la Secció 3.6.1, “Invocació del Menú de configuració de la BIOS”.

A.2.2. Clau de memòria USB

També podeu instal·lar des de una clau de memòria USB. Per exemple un clauer USB pot ser un mitjà d'instal·lació de Debian molt còmode per portar per tot arreu.

La forma més fàcil de preparar el vostre llapis de memòria USB és descarregar el fitxer hd-media/boot.img.gz, i utilitzar gunzip per extraure la imatge de 256 MiB d'aquest fitxer. Escriviu aquesta imatge directament al vostre llapis de memòria, que ha de ser com a mínim de 256 MiB de tamany. Per suposat, açò destruirà tot el que hi havia al llapis de memòria. Després mounteu el llapis de memòria, que ara ha de tenir un sistema de fitxers FAT. Ara, descarregueu una imatge del CD netinst de Debian, i copieu el fitxer al llapis de memòria; qualsevol nom és bo sempre que acabe amb .iso.

Hi ha formes més flexibles per preparar un llapis de memòria per fer ús del debian-installer, i també és possible que funcioni amb llapis de memòria mes petits. Per més detalls, podeu mirar Secció 4.3, “Preparació dels fitxers per arrencar amb el llapis de memòria USB”.

Algunes BIOS poden arrencar directament de dispositius USB, i d'altres no. Heu de configurar la vostra BIOS per que arrenque des del «disc extraïble» o de “USB-ZIP” per fer que arrenque des del dispositiu USB. Podeu trobar ajudes i detalls a Secció 5.1.4, “Arrencada des d'un llapis USB”.

A.2.3. Arrencada des de la xarxa

També és possible arrencar el debian-installer completament de la xarxa. Hi ha diferents mètodes per arrencar per xarxa depenent de la vostra arquitectura i configuració d'arrencada de xarxa. Els fitxers que podeu trobar a netboot/ poden utilitzar-se per arrencar de la xarxa el debian-installer.

La manera més fàcil per configurar-ho és probablement l'arrencada amb PXE. Desempaqueteu amb el tar el fitxer netboot/pxeboot.tar.gz a /var/lib/tftpboot o a un altre lloc al vostre servidor tftp. Configureu el vostre servidor DHCP per que envie als clients el fitxer /pxelinux.0, i amb una mica de sort tot anirà be. Si voleu instruccions més detallades, mireu Secció 4.5, “Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP”.

A.2.4. Arrencada des del disc dur

Es possible arrencar l'instal·lador sense fer ús d'un dispositiu extraïble, tan sols tenint un disc dur, que pot contenir un sistema operatiu diferent. Descarregueu hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, i la imatge d'un CD de Debian al directori principal del vostre disc dur. Assegureu-vos de que la imatge del CD ha de tenir el nom acabat amb .iso. Ara tan sols us queda arrencar el linux amb el initrd. A la Secció 5.1.3, “Arrencada des del Linux utilitzant el LILO o el GRUB s'explica com fer-ho.