5.1. Zavedení instalátoru na Alpha

5.1.1. Firmware Alpha konzoly

Firmware konzoly je uložen ve flash ROM a je spuštěn vždy při zapnutí nebo při resetu systému. Na Alpha systémech se používají dvě odlišné specifikace konzolí a tudíž se používají i dva typy firmwaru:

 • SRM konzola je založená na specifikaci „Alpha Console Subsystem“ a poskytuje operační prostředí pro systémy OpenVMS, Tru64 UNIX a Linux.

 • ARC, AlphaBIOS nebo ARCSBIOS konzola, založená na specifikaci „Advanced RISC Computing“ (ARC), poskytuje operační prostředí pro Windows NT.

Z pohledu uživatele je mezi SRM a ARC konzolami největší rozdíl v tom, že volbou konzole se odsuzujete k použití určitého typu rozdělení toho disku, ze kterého budete zavádět systém.

ARC vyžaduje pro zaváděcí disk použití DOSové tabulky oblastí (tak, jak ji vytvoří cfdisk). Proto jsou také při startu z ARC konzoly DOSové tabulky oblastí „nativním“ formátem oblastí. Od té doby co AlphaBIOS obsahuje utilitu na dělení disků, je lepší rozdělit disky z firmwaru ještě před instalací Linuxu.

Naopak SRM je nekompatibilní[4] s DOSovou tabulkou oblastí. Jelikož Tru64 Unix používá formát BSD disklabel, je to pro SRM instalace „nativní“ formát oblastí.

GNU/Linux je na Alpha stanicích jediný operační systém zaveditelný z obou typů konzol, ovšem Debian GNU/Linux 5.0 podporuje pouze zavádění ze SRM konzoly. Pokud pro váš systém neexistuje žádná verze SRM, nebo pokud chcete mít duální zavádění s Windows NT, nebo pokud vaše zaváděcí zařízení vyžaduje podporu ARC konzoly pro inicializaci BIOSu, nemůžete použít instalační program dodávaný s Debianem 5.0. Na těchto systémech stále můžete Debian GNU/Linux 5.0 nainstalovat tak, že například nainstalujete Woodyho a aktualizujete systém na verzi 5.0.

Protože program MILO není dostupný pro žádné aktuálně používané Alpha systémy (únor 2000) a protože již není nutné si pro získání SRM firmwaru na starší Alphu kupovat licenci OpenVMS nebo Tru64 Unix, je doporučeno používat SRM všude, kde to je možné.

Následující tabulka shrnuje dostupné a podporované kombinace systémů a konzol (jména systémů najdete v 2.1.2 – „Procesory, základní desky a grafické karty“). Slovo „ARC“ v tabulce označuje jakoukoliv ARC-kompatibilní konzoli.

Typ systému Podporovaný typ konzoly
alcor ARC nebo SRM
avanti ARC nebo SRM
book1 SRM
cabriolet ARC nebo SRM
dp264 SRM
eb164 ARC nebo SRM
eb64p ARC nebo SRM
eb66 ARC nebo SRM
eb66p ARC nebo SRM
jensen SRM
lx164 ARC nebo SRM
miata ARC nebo SRM
mikasa ARC nebo SRM
mikasa-p SRM
nautilus ARC (viz manuál k základní desce) nebo SRM
noname ARC nebo SRM
noritake SRM
noritake-p SRM
pc164 ARC nebo SRM
rawhide SRM
ruffian ARC
sable SRM
sable-g SRM
sx164 ARC nebo SRM
takara ARC nebo SRM
xl ARC
xlt ARC

Žádná z těchto konzolí obvykle neumí zavést Linux přímo, takže je potřeba zavaděče, který funguje jako prostředník. Pro SRM konzolu se používá aboot, což je malý, platformově nezávislý zavaděč. Více informací o tomto programu naleznete v (bohužel starším) SRM HOWTO.

Stejně jako na jiných architekturách byste měli před instalací Debianu instalovat nejnovější dostupný firmware[5]. Firmware pro systémy Alpha můžete získat z Alpha Firmware Updates.

5.1.2. Zavedení z TFTP

V SRM konzoli jsou názvy Ethernet rozhraní pojmenovány s předponou ewa a budou vypsány ve výstupu příkazu show dev (mírně modifikováno):

>>> show dev
ewa0.0.0.9.0        EWA0       08-00-2B-86-98-65
ewb0.0.0.11.0       EWB0       08-00-2B-86-98-54
ewc0.0.0.2002.0      EWC0       00-06-2B-01-32-B0

Nejprve musíte nastavit zaváděcí protokol:

>>> set ewa0_protocols bootp

Pak zkontrolujte typ média:

>>> set ewa0_mode mode

Seznam platných módů získáte příkazem >>> set ewa0_mode.

Pro zavedení z prvního ethernetového rozhraní byste napsali:

>>> boot ewa0 -flags ""

což zavede systém s implicitními parametry tak, jak jsou uloženy přímo v obrazu.

Při použití sériové konzoly musíte jádru předat parametr console=, což můžete udělat ze SRM konzoly přes parametr -flags příkazu boot. Sériové porty mají stejná jména, jako jejich odpovídající soubory v adresáři /dev. Při zadávání dodatečných parametrů nesmíte zapomenout na nezbytné parametry, bez kterých by debian-installer nenastartoval. Například pro zavedení z ewa0 a použití konzoly na prvním sériovém portu byste napsali:

>>> boot ewa0 -flags "root=/dev/ram ramdisk_size=16384 console=ttyS0"

5.1.3. Zavedení z CD-ROM s konzolou SRM

Instalační CD Debian GNU/Linuxu obsahují několik předpřipravených možností pro VGA i sériové konzole. Pro zavedení pomocí VGA konzole napište

>>> boot xxxx -flags 0

kde xxxx je vaše CD mechanika (v notaci SRM). Pro použití sériové konzole na prvním sériovém zařízení zadejte

>>> boot xxxx -flags 1

Analogicky pro konzoli na druhém sériovém portu zadejte

>>> boot xxxx -flags 2[4] Konkrétně formát zaváděcího sektoru, jak je požadován „Console Subsystem Specification“ koliduje s umístěním DOSové tabulky oblastí.

[5] Kromě Jensenu, kde Linux není podporován firmwarem vyšším než verze 1.7 — Před instalací si přečtěte http://www.alphalinux.org/faq/FAQ-9.html