Příloha C. Poznámky k rozdělování disku

Obsah

C.1. Počet a velikost oblastí
C.2. Strom adresářů
C.3. Doporučené rozdělení disku
C.4. Jak Linux pojmenovává pevné disky
C.5. Dělící programy v Debianu
C.5.1. Dělení disku na Alpha

Menu „Rozdělit pevný disk“ vám nabídne disky k rozdělení a spustí program, který provede záznam do tabulky oddílů. Musíte vytvořit alespoň jeden oddíl „Linux native“ a nejspíš budete chtít vytvořit i oddíl „Linux swap“ pro virtuální paměť.