Дебиан jessie -- Ръководство за инсталиране

Инструкции за инсталиране и файлове за изтегляне са налични за всяка от поддържаните архитектури:

Ако браузърът ви е настроен правилно за многоезично съдържание, горните връзки ще ви препратят към вариант за разглеждане на ръководството на вашия език (ако е наличен) — повече за това в страницата за многоезично съдържание. В противен случай изберете желаните архитектура, език и формат от долната таблица.

Архитектура Формат Езици
64-bit PC (amd64) HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
32-bit PC (i386) HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
EABI ARM (armel) HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
PowerPC HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
ARM с ко-процесор за изчисления с плаваща запетая (armhf) HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
MIPS (little endian) HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
MIPS (big endian) HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
IBM System z HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
64-bit ARM (AArch64) HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
POWER HTML Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Френски Английски Шведски Немски Корейски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  обикновен текст Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Корейски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски