5.2. Zpřístupnění

Někteří uživatelé mohou vyžadovat speciální podporu, například z důvodu zrakového postižení. Braillovy řádky připojené přes USB jsou rozpoznány automaticky (s výjimkou sériových modelů připojených přes USB převodník), ale většinu zpřístupňujících vlastností je třeba zapnout ručně. Zavaděče na většině architektur interpretují klávesnici jako QWERTY.

5.2.1. Uživatelské rozhraní instalačního systému

Instalační systém Debianu podporuje několik rozhraní pro komunikaci s uživatelem, které se liší v míře zpřístupnění. Například rozhraní text používá čistý text, zatímco rozhraní newt využívá textová dialogová okna. Konkrétní rozhraní si můžete zvolit před zavedením instalačního systému, jak je popsáno v dokumentaci proměnné DEBIAN_FRONTEND v kapitole 5.3.2 – „Parametry instalačního programu“.

5.2.2. Braillův řádek připojený na USB

Braillovy řádky připojené na USB by měly být rozpoznány automaticky. V takovém případě se instalace automaticky přepne do textového rozhraní a podpora braillova řádku se automaticky doinstaluje do instalovaného systému. V zaváděcím menu tedy stačí pouze stisknout Enter. Po startu brltty si můžete v nastaveních zvolit vhodnou braillovu tabulku. Dokumentaci ohledně rozložení kláves naleznete na stránkách brltty.

5.2.3. Braillův řádek připojený na sériový port

Braillovy řádky připojené na sériový port nelze rozpoznat automaticky, protože by to některé modely mohlo poškodit. Musíte tedy použít zaváděcí parametr brltty=ovladač,port, kterým brltty řeknete, který ovladač a port má použít. ovladač je dvoupísmenný kód ovladače připojeného řádku (viz příručka k BRLTTY). port je název sériového portu, ke kterému je řádek připojen; výchozí hodnotou je ttyS0. Při použití USB převodníku se port obvykle jmenuje ttyUSB0. Volitelný třetí parametr určuje braillovu tabulku pro daný jazyk (viz příručka k BRLTTY ); výchozí je anglická tabulka. Tabulku můžete změnit i později v nastaveních brltty. Čtvrtým parametrem lze předat parametry ovladači braillova řádku (např. protocol=xzy), což je potřeba u některých raritních kousků. Dokumentaci ohledně rozložení kláves naleznete na stránkách brltty.

5.2.4. Zařízení připojená rovnou na sběrnici

Některá zařízení pro zpřístupnění jsou dodávána jako karty zapojené uvnitř počítače, které čtou text přímo z videopaměti. Aby tyto karty fungovaly, musíte vypnout framebuffer zaváděcím parametrem fb=false. Tím však také snížíte počet dostupných jazyků.

5.2.5. Kontrastní téma

Uživatelé se zhoršeným zrakem mohou při instalaci použít vysoce kontrastní téma, které by mělo zlepšit čitelnost. Pro zapnutí stačí přidat zaváděcí parametr theme=dark.

5.2.6. Změna velikosti písma

Grafický instalátor obsahuje základní podporu pro změnu velikosti písma. Klávesovými zkratkami Control++ resp. Control+- lze velikost písma zvětšit, resp. zmenšit.

5.2.7. Záchranný režim, expertní a automatizované instalace

Zpřístupnění funguje i v režimech Expert, Rescue a Automatizovaná instalace. V zaváděcím menu je naleznete pod nabídkou Advanced options, do které se dostanete stiskem klávesy a. Na systémech s BIOSem (v zaváděním menu se ozvalo jedno pípnutí) musíte každou volbu potvrdit ještě klávesou Enter. Pro povolení syntézy hlasu stiskněte klávesu s (na systémech s BIOSem opět následovanou klávesou Enter). Zde můžete použít klávesy x pro expertní režim, r pro záchranný režim nebo a pro automatizovaný režim.

Volba automatizované instalace umožňuje nainstalovat Debian zcela automaticky pomocí přednastavení. Tomuto způsobu se podrobně věnuje kapitola B – „Automatizování instalací pomocí přednastavení.

5.2.8. Zpřístupnění v nainstalovaném systému

Problematikou zpřístupnění v nainstalovaném systému se zabývá wiki stránka Debian Accessibility.