3.6. Præinstallation af udstyr og operativsystem

Dette afsnit vil gennemgå opsætning af udstyr til forhåndsinstallationen, som du skal gør, før du installerer Debian. Generelt involverer dette kontrol og muligvis ændring af BIOS/systemfirmware-indstillinger for dit system. BIOS eller systemfirmware er det grundlæggende program brugt af udstyret; det er mest kritisk igangsat under opstartsprocessen (efter tænding).

3.6.1. ARM-firmware

As already mentioned before, there is unfortunately no standard for system firmware on ARM systems. Even the behaviour of different systems which use nominally the same firmware can be quite different. This results from the fact that a large part of the devices using the ARM architecture are embedded systems, for which the manufacturers usually build heavily customized firmware versions and include device-specific patches. Unfortunately the manufacturers often do not submit their changes and extensions back to the mainline firmware developers, so their changes are not integrated into newer versions of the original firmware.

As a result even newly sold systems often use a firmware that is based on a years-old manufacturer-modified version of a firmware whose mainline codebase has evolved a lot further in the meantime and offers additional features or shows different behaviour in certain aspects. In addition to that, the naming of onboard devices is not consistent between different manufacturer-modified versions of the same firmware, therefore it is nearly impossible to provide usable product-independend instructions for ARM-based systems.

3.6.2. Debian-tilbudt U-Boot-aftryk (systemfirmware)

Debian provides U-Boot images for various armhf systems that can load their U-Boot from an SD card at .../images/u-boot/ . The U-Boot builds are offered in two formats: raw U-Boot components and a ready-made card image that can easily be written onto an SD card. The raw U-Boot components are provided for advanced users; the generally recommended way is to use one of the ready-made SD card images. They are named <system-type>.sdcard.img.gz and can be written to a card e.g. with

zcat <system-type>.sdcard.img.gz > /dev/SD_CARD_DEVICE

As with all images, please be aware that writing the image to an SD card wipes all previous contents of the card!

Hvis Debian tilbyder et U-Boot-aftryk til dit system, så anbefales det, at du bruger dette aftryk i stedet for den leverandørtilbudte U-Boot, da versionen i Debian normalt er nyere og har flere funktioner.

3.6.3. Angivelse af ethernet MAC-adressen i U-Boot

MAC-adressen for hver ethernetgrænseflade skal normalt være global unik, og den skal teknisk være unik indenfor sit ethernet broadcast-domæne. For at opnå dette, allokerer leverandøren normalt en blok af MAC-adresser fra en centralt administreret pulje (hvilket der skal betales et vederlag for) og forhåndskonfigurerer en af disse adresser på hvert solgt enhed.

In the case of development boards, sometimes the manufacturer wants to avoid paying these fees and therefore provides no globally unique addresses. In these cases the users themselves have to define MAC addresses for their systems. When no MAC address is defined for an ethernet interface, some network drivers generate a random MAC address that can change on every boot, and if this happens, network access would be possible even when the user has not manually set an address, but e.g. assigning semi-static IP addresses by DHCP based on the MAC address of the requesting client would obviously not work reliably.

To avoid conflicts with existing officially-assigned MAC addresses, there is an address pool which is reserved for so-called locally administered addresses. It is defined by the value of two specific bits in the first byte of the address (the article MAC address in the English language Wikipedia gives a good explanation). In practice this means that e.g. any address starting with hexadecimal ca (such as ca:ff:ee:12:34:56) can be used as a locally administered address.

På systemer der bruger U-Boot som systemfirmware, er ethernet MAC-adressen placeret i miljøvariablen ethaddr. Det kan kontrolleres via U-Boot-kommandoprompten med kommandoen printenv ethaddr og kan indstilles med kommandoen setenv ethaddr ca:ff:ee:12:34:56. Efter angivelse af værdien, gør kommandoen saveenv tildelingen permanent.

3.6.4. Kernel/Initrd/Device-Tree-flytteproblemstillinger i U-Boot

On some systems with older U-Boot versions there can be problems with properly relocating the Linux kernel, the initial ramdisk and the device-tree blob in memory during the boot process. In this case, U-Boot shows the message Starting kernel ..., but the system freezes afterwards without further output. These issues have been solved with newer U-Boot versions from v2014.07 onwards.

If the system has originally used a U-Boot version older than v2014.07 and has been upgraded to a newer version later, the problem might still occur even after upgrading U-Boot. Upgrading U-Boot usually does not modify the existing U-Boot environment variables and the fix requires an additional environment variable (bootm_size) to be set, which U-Boot does automatically only on fresh installations without existing environment data. It is possible to manually set bootm_size to the new U-Boot's default value by running the command env default bootm_size; saveenv at the U-Boot prompt.

En anden måde at omgå relokeringsproblemer er at køre kommandoen setenv fdt_high ffffffff; setenv initrd_high 0xffffffff; saveenv på U-Boot-prompten for helt at deaktivere relokeringen af den oprindelige ramdisk og enhedstræets blob.