2.1. Podporovaná zařízení

Debian neklade na hardware jiná omezení než ta, která jsou dána jádrem Linuxu nebo kFreeBSD a programy GNU. Tedy na libovolné počítačové architektuře, na kterou bylo přeneseno jádro Linuxu nebo kFreeBSD, knihovna libc, překladač gcc atd., a pro kterou existuje port Debianu, můžete Debian nainstalovat. Viz stránka s porty (https://www.debian.org/ports/mips/).

Než abychom se snažili popsat všechny podporované konfigurace hardwaru pro architekturu 32-bit MIPS (little-endian), zaměříme se spíše na obecné informace a uvedeme odkazy na doplňující dokumentaci.

2.1.1. Podporované počítačové architektury

Debian GNU/Linux 11 podporuje 9 hlavních počítačových architektur a několik jejich variant, někdy označované jako příchutě.

Architektura Označení v Debianu Podarchitektura Varianta
AMD64 & Intel 64 amd64    
založené na Intel x86 i386 standardní počítače x86 výchozí
Xen PV xen
ARM armel Marvell Kirkwood a Orion marvell
ARM s hardwarovým FPU armhf multiplatformní armmp
64 bitové ARM arm64    
64 bitové MIPS (little-endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32 bitové MIPS (little-endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 nebo novější  
64 bitové IBM S/390 s390x IPL z VM-reader a DASD generic

Tato verze dokumentu se zabývá instalací Debianu s jádrem Linux na architektuře 32-bit MIPS (little-endian). Pro ostatní podporované architektury jsou návody na stránkách Debian-Ports.

2.1.2. Platformy podporované v Debian mipsel

Debian na 32-bit MIPS (little-endian) podporuje následující platformy:

Cavium Octeon

Společnost Cavium navrhuje řadu 64 bitových procesorů MIPS Octeon, které se používají převážně v síťových zařízeních. Mezi tato zařízení patří Ubiquiti EdgeRouter a Rhino Labs UTM8.

Loongson 3

Podporována jsou zařízení založená na procesorech Loongson 3A a 3B.

MIPS Malta

MIPS Malta: tato platforma je emulovaná v QEMU a je tudíž příjemnou možností, jak testovat/používat Debian na platformě MIPS v případě, že nedisponujete příslušným hardwarem.

Pro Maltu existují dvě varianty jádra: 4kc-malta pro 32 bitové procesory a 5kc-malta pro procesory 64 bitové.

Mimo výše uvedené by měl Debian běžet i na deskách s procesoryMIPS32r2 nebo MIPS64r2, ale pro tyto nesestavujeme jádra a debian-installer je nepodporuje.

Kompletní informace o podporovaných počítačích mips/mipsel/mips64el najdete na stránce Linux MIPS. V této sekci popíšeme pouze systémy podporované instalačními médii. Hledáte-li podporu pro ostatní podarchitektury, kontaktujte prosím diskusní skupinu debian-mips.

2.1.2.1. Procesory

Some MIPS machines can be operated in both big and little endian mode. For little endian MIPS, please read the documentation for the mipsel and mips64el architectures.

2.1.3. Platformy dále nepodporované v Debian mipsel

Počínaje Debianem Stretch byla odstraněna podpora pro procesory MIPS, neimplementující specifikaci MIPS32 Release 2 a proto již nejsou podporovány následující platformy, které byly podporovány v Jessie:

Loongson 2E a 2F
Jedná se o starší procesory Loongson, které lze najít v zařízeních jako Fuloong Mini-PC a Lemote Yeeloong laptop.
SGI IP22
Tato platforma zahrnuje stanice SGI Indy, Indigo 2 a Challenge S.
SGI IP32
Tato platforma je obecně známá jako SGI O2.
Broadcom BCM91250
Vývojářská deska pro Broadcom SiByte, též známá pod kódovým názvem SWARM.

2.1.4. Víceprocesorové systémy

Tato architektura umožňuje využití více procesorů — tzv. symetrický multiprocesing (SMP). Standardní jádro v distribuci Debian 11 bylo sestaveno s touto podporou, ale v závislosti na použitém instalačním médiu se toto jádro nemusí nainstalovat automaticky. Instalaci by to vadit nemělo, protože jádro bez podpory multiprocesingu funguje i na systému s více procesory, systém však bude využívat pouze první procesor.

Pro využití více procesorů se budete muset podívat, zda se nainstalovalo SMP jádro. Pokud ne, doinstalujte si příslušný balík.

You can also build your own customized kernel to support SMP. You can find a discussion of how to do this in 8.5 – „Kompilace nového jádra“. At this time (kernel version 3.16) the way you enable SMP is to select Multi-Processing support in the Kernel type section of the kernel config.

2.1.5. Podpora grafických karet

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware blobs (see 2.2 – „Ovladače vyžadující firmware“).

Podrobnosti o podporovaných grafických kartách a ukazovacích zařízeních naleznete na https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian GNU/Linux 11 je dodáván se systémem X.Org verze 7.7.

2.1.6. Hardware pro připojení k síti

Libovolná síťová karta (NIC) podporovaná jádrem Linux by měla být podporována i instalačním systémem. Ovladače by se měly zavádět automaticky.

2.1.7. Ostatní zařízení

Linux umožňuje používat nejrůznější hardwarové vybavení jako myši, tiskárny, scannery, televizní karty a zařízení PCMCIA/CardBus/ExpressCard a USB. Většina z nich však není pro instalaci nutná.