2.1. Ondersteunde hardware

Debian stelt geen extra vereisten inzake hardware bovenop de vereisten die gesteld worden door de Linux- of de KFreeBSD-kernel en de GNU-gereedschapssets. Daardoor kan Debian gebruikt worden op elke architectuur of elk platform waarvoor de Linux- of de KFreeBSD-kernel, libc, gcc, enz. geschikt gemaakt werden en waarvoor een Debian-uitgave bestaat. Raadpleeg de pagina's over geschikte architecturen (ports) op https://www.debian.org/ports/mips/ voor meer informatie over systemen van de architectuur 64-bit MIPS (little-endian) waarop Debian GNU/Linux getest werd.

Eerder dan alle verschillende ondersteunde hardwareconfiguraties van 64-bit MIPS (little-endian) te proberen beschrijven, bevat dit hoofdstuk algemene informatie en verwijzingen naar plaatsen waar bijkomende informatie gevonden kan worden.

2.1.1. Ondersteunde architecturen

Debian GNU/Linux 11 ondersteunt 9 hoofdarchitecturen en verschillende variaties van elk van die architecturen, varianten (flavors) genoemd.

Architectuur Aanduiding in Debian Onderarchitectuur Variant
AMD64 & Intel 64 amd64    
Gebaseerd op Intel x86 i386 standaard x86-systemen standaard
enkel Xen PV domeinen xen
ARM armel Marvell Kirkwood en Orion marvell
ARM met hardware-FPU armhf multiplatform armmp
64bits ARM arm64    
64bits MIPS (little endian) mips64el MIPS Malta 5kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
32bits MIPS (little endian) mipsel MIPS Malta 4kc-malta
Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppc64el IBM POWER8 of recentere machines  
64bits IBM S/390 s390x IPL van VM-reader en DASD generieke

Dit document behandelt de installatie op de architectuur 64-bit MIPS (little-endian) met de kernel Linux. Indien u op zoek bent naar informatie over een van de andere door Debian ondersteunde architecturen, raadpleeg dan de webpagina Architecturen waarop Debian werkt (Ports).

Dit is de eerste officiële release van Debian GNU/Linux voor de architectuur 64-bit MIPS (little-endian). We zijn van mening dat het een voldoende staat van dienst heeft om uitgebracht te worden. Maar aangezien het niet dezelfde verspreiding gekend heeft als sommige andere architecturen (en dus minder getest werd door gebruikers), kan het zijn dat u op enkele bugs stoot. Gebruik ons Bugopvolgingssysteem om eventuele problemen te signaleren. Vermeld zeker het feit dat de bug zich manifesteerde op het platform 64-bit MIPS (little-endian) met de kernel Linux. Het kan ook nodig zijn om de mailinglijst voor debian-mips te gebruiken.

2.1.2. Platformen die ondersteund worden door de uitgave (port) van Debian voor mips64el

Op 64-bit MIPS (little-endian) ondersteunt Debian de volgende platformen:

Cavium Octeon

Cavium ontwikkelt een reeks 64-bits MIPS Octeon processors die hoofdzakelijk gebruikt worden in netwerkapparatuur. Apparaten die met dergelijke processoren werken zijn de Ubiquiti EdgeRouter en de Rhino Labs UTM8.

Loongson 3

Op de Loongson 3A en 3B processoren gebaseerde apparaten worden ondersteund.

MIPS Malta

Dit platform wordt door QEMU geëmuleerd en is daarom een goede manier om Debian op MIPS uit te voeren en uit te testen als u niet over de hardware beschikt.

Er zijn twee Malta kernelvarianten: 4kc-malta is gebouwd voor 32-bits processoren en 5kc-malta is gebouwd voor 64-bits processoren.

Bovendien zouden andere borden die op MIPS64r2 gebaseerde processoren hebben, ook in staat moeten zijn om met Debian te werken, hoewel er geen kernels gebouwd worden voor deze processoren en het installatiesysteem van Debian ze niet rechtstreeks ondersteunt.

Volledige informatie over ondersteunde mips/mipsel/mips64el-machines vindt u op de homepagina van Linux-MIPS. In wat hierna volgt, worden enkel de systemen die ondersteund worden door het installatiesysteem van Debian behandeld. Indien u op zoek bent naar ondersteuning voor andere onderarchitecturen, neemt u best contact met de mailinglijst debian-mips.

2.1.2.1. CPU

Sommige MIPS-machines kunnen zowel in big als in little endian modus gebruikt worden. Voor little endian MIPS moet u de documentatie voor de architecturen mipsel en mips64el raadplegen.

2.1.3. Meerdere processoren

Ondersteuning voor meerdere processoren — ook wel symmetric multiprocessing of SMP genoemd — is voor deze architectuur beschikbaar en wordt ondersteund door een voorgecompileerd Debian kernelimage. Afhankelijk van het door u gebruikt installatiemedium, zal deze SMP-geschikte kernel al dan niet standaard geïnstalleerd worden. Dit moet u er niet van weerhouden de installatie uit te voeren, vermits de standaard niet-SMP-kernel ook op SMP-systemen opstart. De kernel gebruikt dan echter gewoon enkel de eerste CPU.

Om meerdere processoren te benutten, moet u nagaan of een kernelpakket met ondersteuning voor SMP geïnstalleerd is en een passend kernelpakket kiezen mocht dit niet het geval zijn.

U kunt ook zelf een aangepaste kernel bouwen om SMP te onderseunen. Een bespreking van de manier waarop u dit kunt doen, vindt u in Paragraaf 8.5, “Een nieuwe kernel compileren”. Momenteel (kernelversie 3.16) activeert u SMP door Multi-Processing support te selecteren in de sectie Kernel type van de configuratie van de kernel.

2.1.4. Ondersteuning voor grafische hardware

De ondersteuning van Debian voor grafische interfaces wordt bepaald door de onderliggende ondersteuning ervan in het X11-systeem van X.Org en in de kernel. Basale grafische weergave via de framebuffer wordt door de kernel geleverd, terwijl een desktopomgeving gebruik maakt van X11. Of geavanceerde functionaliteit van grafische kaarten, zoals 3D hardwareacceleratie of video met hardwareacceleratie beschikbaar is, hangt af van de grafische hardware die in het systeem gebruikt wordt en in sommige gevallen ook van het extra installeren van firmware-images (zie Paragraaf 2.2, “Apparaten waarvoor firmware vereist is”).

Meer informatie over ondersteunde grafische hardware en aanwijsapparaten is te vinden op https://wiki.freedesktop.org/xorg/. Debian 11 bevat versie 7.7 van X.Org.

2.1.5. Hardware voor verbinding met het netwerk

Zowat elke netwerkkaart (NIC) die door de kernel Linux ondersteund wordt, zou ook moeten ondersteund worden door het installatiesysteem. Stuurprogramma's zouden normaal automatisch geladen moeten worden.

2.1.6. Randapparatuur en andere hardware

Linux ondersteunt een grote variëteit van hardware-apparaten, zoals muizen, printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard- en USB-apparaten. Maar de meeste van deze apparaten heeft u tijdens de installatie van het systeem niet nodig.