4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian

Για να βρείτε τον πλησιέστερο (και άρα πιθανόν τον γρηγορότερο) κατοπτριστή αρχείων δείτε το σύνδεσμο λίστα των κατοπτριστών αρχείων του Debian.

4.2.1. Πού να βρείτε αρχεία της εγκατάστασης

Διάφορα αρχεία εγκατάστασης βρίσκονται σε κάθε καθρέφτη αρχείων Debian στον κατάλογο debian/dists/bullseye/main/installer-armhf/current/images/— το αρχείο MANIFEST καταγράφει κάθε εικόνα και τον ρόλο της.

4.2.1.1. Αρχεία εγκατάστασης της πολλαπλής πλατφόρμας Armhf

Τα αρχεία εγκατάστασης για συστήματα που υποστηρίζονται από τον πυρήνα της πολλαπλής πλατφόρμας armhf (δείτε Τμήμα 2.1.4, «Πλατφόρμα υποστηριζόμενες από το Debian/armhf») περιλαμβάνουν την συνηθισμένη εικόνα ενός πυρήνα Linux, μια συνηθσισμένη εικόνα αρχικού δίσκου μνήμης Linux (ramdisk) και ένα blob δέντρου συσκευών συγκεκριμένα για το σύστημα. Ο πυρήμας και η εικόνα μνήμης ramdisk για εκκίνηση μέσω tftp μπορούν να ληφθούν από το .../images/netboot/ και το blob του δέντρου-συσκευών από το .../images/device-tree/ . Η αρχειοθήκη tar για τη δημιουργία ενός εκκινήσιμου κλειδιού USB με τον εγκαταστάτη μπορούν να ληφθούν από το αρχείο tar .../images/hd-media/ .

Εικόνες U-boot για διάφορες πλατφόρμες armhf είναι διαθέσιμες στο .../images/u-boot/ .