4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian

Per trobar la rèplica més pròxima (i possiblement la més ràpida), mireu la llista de rèpliques de Debian.

4.2.1. On trobar arxius d'instal·lació

Diverses imatges d'instal·lació es poden trobar en cada rèplica de Debian al directori debian/dists/bullseye/main/installer-armel/current/images/ — el MANIFEST llista cada imatge i el seu propòsit.

4.2.1.1. Fitxers d'instal·lació del Kurobox Pro

Kurobox Pro requereix un nucli i un disc RAM en una partició ext2 en el disc en el qual desitgeu instal·lar Debian. Aquestes imatges les podeu trobar a .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Fitxers d'instal·lació de l'HP mv2120

Es proporciona una imatge del microprogramari per l'HP mv2120 que arrencarà automàticament el debian-installer. Aquesta imatge es pot instal·lar amb l'uphpmvault a Linux i altres sistemes, i amb l'HP Media Vault Firmware Recovery Utility a Windows. La imatge de microprogramari es pot obtenir a .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Fitxers d'instal·lació del QNAP Turbo Station

Els fitxers d'instal·lació per a QNAP Turbo Station consisteixen en un nucli i un disc RAM així com un guió per escriure aquestes imatges a la memòria flaix. Podeu obtenir els fitxers d'instal·lació per als models QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x and TS-41x/TS-42x de .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Fitxers d'instal·lació de Plug Computer i OpenRD

Els fitxers d'instal·lació per als ordinadors d'endoll, «plug computers», (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug, etc) i OpenRD consisteixen en un nucli i un «initrd» per a U-Boot. Podeu obtenir aquests fitxers de .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. Fitxes d'instal·lació per a «LaCie NASes»

Els fitxers d'instal·lació per a LaCie NASes (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 i 5Big Network v2) consisteixen en un nucli i el «initrd» per a U-Boot. Podeu aconseguir aquests fitxers des de .../images/kirkwood/network-console/lacie/ .