S/390-anpassningen

Status

S/390 är en Debianarkitektur med officiellt stöd sedan utgåvan av Debian 3.0 (Woody).

För instruktioner om hur du installerar Debian, se installationsguiden.

Gruppen bakom S/390-anpassningen

Följande personer har bidragit till Debiananpassningen till s390, i alfabetisk ordning:

Utveckling

En buildserver och porterboxen till arkitekturen s390x står för tillfället hos Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund). En andra buildserver är ställd till förfogande av Informatics Innovation Center, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) och Marist College. Vi tackar dem för deras stöd!

Tidigare befann sig sådana byggmaskiner hos Millenux och Linux Community Development System.

Kontaktinformation

Om du vill hjälpa till, bör du prenumerera på sändlistan debian-s390. Detta gör du genom att skicka en e-mail med ordet "subscribe" i ämnesraden, till debian-s390-request@lists.debian.org, eller använda webbsidan för sändlistan. Du kan titta och söka i sändlistearkivet.