Tilpasninger ] [ Debian til PowerPC ] [ Installering ] [ Dokumentation ] [ Udvikling ]

Kontakt os venligst på postlisten debian-powerpc for mere ajourførte oplysninger om arbejdet med Debian PowerPC-tilpasningen.