Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Debian medzinárodne

V internetovej komunite slobodného softvéru väčšinou komunikujeme v anglickom jazyku. Väčšina našej práce je robená v angličtine, ale dúfame, že celá dokumentácia Debianu, softvér a inštalácia raz bude dostupná v každom jazyku. Neustále na tomto cieli pracujeme, pred nami je však ešte mnoho prekážok.

Webová stránka a dohodnutie obsahu stránky

Webová stránka Debianu používa na automatické dodanie webových stránok vo vašom predvolenom jazyku dohodnutie obsahu stránky – ak máte správne nastavený svoj prehliadač a stránka existuje aj vo vašom jazyku. Vytvorili sme stránku, ktorá popisuje ako vo svojom prehliadači nastavíte predvolený jazyk.

Jazykové stránky Debianu

Tieto stránky obsahujú informácie o použití Debianu v neanglických jazykoch. Každá stránka jazyka obsahuje informácie o zdrojoch Debianu, dostupných v danom jazyku, vrátane emailových konferencií.

Pridanie podpory pre nový jazyk

Celý Debian funguje vďaka dobrovoľníkom. Ak momentálne nepodporujeme váš jazyk, mali by ste zvážiť zorganizovanie snahy o jeho pridanie. Aby bol jazyk plne podporovaný, je treba pracovať na týchto oblastiach Debianu:

Inštalačný systém
Prosím, pozrite si informácie pre prekladateľov v strome Subversion debian-installer . Práca súvisiaca s inštaláciou Debianu je rozoberaná v emailovej konferencii debian-boot.
Dokumentácia Debianu
Prosím, pozrite si webové stránky dokumentačného projektu. Táto oblasť je rozoberaná v emailovej konferencii debian-doc.
Webové stránky Debianu
Prosím, pozrite si stránky pre prekladateľov webovej stránky Debianu. Táto oblasť je rozoberaná v emailovej konferencii debian-www.
Wiki stránky Debianu
Prosím, pozrite si časť prekaldanie príručky Editora wiki Debianu. Táto oblasť je rozoberaná v emailovej konferencii debian-www.
Špeciálne jazyky
Niektoré jazyky vyžadujú aby mal softvér špeciálne vlastnosti v rôznych aspektoch ako zobrazovanie, vstup, tlačenie, obsluha reťazcov, spracovanie textu a podobne. Východoázijské jazyky (čínština, japončina a kórejčina) vyžadujú podporu viacbajtových znakov a špeciálne vstupné metódy. Thajčina, indické jazyky a podobne, vyžadujú kombinovanú znakovú podporu. Jazyky, ktoré za zapisujú sprava do ľava (RTL – Right To Left) ako arabčina a hebrejčina vyžadujú podporu obojsmerného spracovania (bidi – bi-direction). Pamätajte, že tieto požiadavky sú nevyhnutnými podmienkami všetkých ostatných častí i18n a l10n týchto jazykov, aj preto je to veľmi náročná časť i18n. Táto oblasť je rozoberaná v emailovej konferencii debian-i18n.

Podpora jazyka je nekončiace úsilie. Nestačí jednoducho preložiť niektoré dokumenty. Všetko sa časom mení a celá dokumentácia musí byť aktuálna. Aj preto odporúčame aby sa na túto prácu zhromaždila skupina ľudí a rozdelila si ju. Dobrým spôsobom ako začať, je spýtať sa v emailovej konferencii Používateľov Debianu na svoj jazyk.

Centrálne štatistiky prekladu Debianu

Spravujeme štatistiky prekladov, ktoré obsahujú údaje o preložených katalógoch správ v balíkoch Debianu.