Free and Open Source Developers' European Meeting

När: 26-27 februari
Var: Bryssel, Belgien
Ytterligare information: http://www.fosdem.org/

FOSDEM (Free and Open Source Developers European Meeting) är ett gratis och icke-kommersiellt evenemang för fri programvarumiljön som organiseras av miljön. Dess mål är att ge utvecklare av fri programvara/öppen källkod en plats att mötas för att


Debians involvering

Debianprojektet kommer ha ett utvecklarrum och organisera en inbjudan till artiklar (CFP) har redan sänts ut. Debian kommer dessutom att ha en monter.

Programmet är nu fastslaget; eventuella ytterliga föredrag får vänta till nästa år. Programmet har publicerats på sändlistan debian-events-eu samt på FOSDEMs webbplats.

Huvudsamordnare: Wouter Verhelst

Relaterade länkar