Linux World Expo

När: 27-29 oktober
Var: Frankfurt, Tyskland
Ytterligare information: http://www.linuxworldexpo.de/

Denna mässa är huvudsakligen inriktat mot affärsfolk. Det kommer inte förekomma några öppna föredrag (förutom vissa grundtal), men det kommer finnas en .Org-paviljong för projekt och liknande samt en liten ”infoscen” för mindre evenemang, men fortfarande med ett okänt program.


Debians involvering

Debian kommer närvara med en monter inom .Org-paviljongen. Tyska projektmedlemmar kommer representera projektet och demonstrera Woodyutgåvan.

Huvudsamordnare: Alexander Schmehl

Relaterade länkar