Förlegad dokumentation

Historiska dokument

De dokument som listas nedan skrevs antingen för väldigt länge sedan och är inte uppdaterade eller har skrivits för tidigare versioner av Debian och har inte uppdaterats till aktuella versioner. Information i dessa dokument är gammal, men kan ändå vara av intresse för någon.

De dokument som har förlorat sin relevans och inte har något syfte längre har fått sina referenser borttagna, men källkoden för dessa föråldrade manualer finns fortfarande på DDP's vind.

Användaroriented dokumentation

dselect-dokumentation för nybörjare

Denna fil dokumenterar dselect för förstagångsanvändare och är tänkt som en hjälp till att installera Debian framgångsrikt. Den försöker inte förklara allt, så när du möter dselect för första gången, arbeta med hjälp av hjälpskärmarna.

Författare: Stéphane Bortzmeyer
Ansvarig: (?)
Status: avstannad: aptitude har ersatt dselect som Debians standardpakethanteringsgränssnitt
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Användarguide

Denna Användarguide är inget annat än en omformatterad Användarguide för Progeny. Innehållet har anpassats till Debians standardsystem.

Över 300 sidor med en bra genomgång kring hur man börjar använda Debiansystemet från GUI-skrivbord och skalkommandoraden.

Författare: Progeny Linux Systems, Inc.
Ansvarig: Osamu Aoki (青木 修)
Status: Användbar som en genomgång. Skriven för Woody-utgåvan, blir alltmer utdaterad.
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debiangenomgång

Denna manual är riktad till en ny Linuxanvändare, för att hjälpa denna att bekanta sig med Linux efter att de har installerat det, eller till en ny Linuxanvändare på ett system som någon annan administrerar.

Författare: Havoc Pennington, Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy, Craig Sawyer, Ivan E. Moore II
Redaktörer: Havoc Pennington
Ansvarig: (?)
Status: avstannad; ofullständig; förmodligen ersatt av Debianreferens
Tillgänglighet: inte komplett
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debian GNU/Linux: Guide till installation och användning

En manual riktad till slutanvändaren.

Författare: John Goerzen, Ossama Othman
Redaktörer: John Goerzen
Status: färdig (men för potato)
Tillgänglighet: Debianpaketet (arkiverat) debian-guide

Debians användarreferensmanual

Denna manual tillhandahåller åtminstone en överblick kring allt en användare bör veta om sitt Debian GNU/Linux-system (d.v.s. sätta upp X, hur man konfigurerar nätverket, kommer åt disketter, etc.). Det är menat att fylla glappet mellan Debiangenomgången och de detaljerade manual- och infosidor som följer med varje paket.

Den är också menad att ge en idé om hur man kombinerar kommandon, i linje med den generella Unixprincipen att det finns alltid mer än ett sätt att göra det.

Författare: Ardo van Rangelrooij, Jason D. Waterman, Havoc Pennington, Oliver Elphick, Bruce Evry, Karl-Heinz Zimmer
Redaktörer: Thalia L. Hooker, Oliver Elphick
Ansvarig: (?)
Status: avstannad och ganska ofullständig; förmodligen utdaterad av Debianreferensen
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debiansystemadministratörsmanual

Detta dokument nämns i introduktionen till policymanualen. Det täcker alla systemadministrationsaspekter av ett Debiansystem.

Författare: Tapio Lehtonen
Ansvarig: (?)
Status: avstannad; ofullständig; förmodligen utdaterad av Debianreferensen
Tillgänglighet: ännu inte tillgänglig
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debiannätverksadministratörsmanual

Denna manual täcker alla nätverksadministrationsaspekter av ett Debiansystem.

Författare: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Duncan C. Thomson, Ivan E. Moore II
Ansvarig: (?)
Status: avstannad; ofullständig; förmodligen utdaterad av Debianreferensen
Tillgänglighet: ännu inte tillgänglig
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


The Linux Cookbook

En referensguide till Debian GNU/Linux-systemet som visar, med hjälp av fler än 1500 recept, hur man använder det för allehanda daliga aktiviteter – från arbete med text, bilder och ljud till produktivitets- och nätverksfrågor. Precis som den mjukvara boken beskriver, är den copyleft och dess källkod finns tillgänglig.

Författare: Michael Stutz
Status: publicerad; skriven för woody, börjar bli utdaterad
Tillgänglighet: Debianpaketet (arkiverat) linuxcookbook

från författaren


APT HOWTO

Denna manual försöker vara en snabb men komplett informationskälla om APT-systemet och dess funktioner. Den innehåller mycket information om huvudanvändingsområdena för APT och flera exempel.

Författare: Gustavo Noronha Silva
Ansvarig: Gustavo Noronha Silva
Status: förlegad sedan 2009
Tillgänglighet: Debianpaketet (arkiverat) apt-howto
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.

Utvecklardokumentation

Introduktion: Att göra ett Debianpaket

Introduktion om hur man gör en .deb med hjälp av debmake.

Författare: Jaldhar H. Vyas
Status: avstannad, utdaterad av Debian New Maintainers' Guide
Tillgänglighet: HTML online

Debianprogrammerarens manual

Hjälper nya utvecklare att skapa ett paket för Debian GNU/Linux-systemet.

Författare: Igor Grobman
Status: utdaterad av New Maintainers' Guide
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debians paketeringshandbok

Denna handbok beskriver de tekniska aspekterna vad gäller att skapa binär- och källkodspaket för Debian. Den beskriver även gränssnittet mellan dselect och dess åtkomstskript. Den hanterar inte Debianprojektets policykrav, och förutsätter förtrogenhet med dpkgs funktioner från systemadministratörens synvinkel.

Författare: Ian Jackson, Klee Dienes, David A. Morris, Christian Schwarz
Status: Delar som var de facto-policy flyttades nyligen in i debian-policy.
Tillgänglighet: Debianpaketet (arkiverat) packaging-manual
<

Hur programvaruproducenter kan distribuera sina program direkt i .deb-formatet

Detta dokument är avsedd som en startpunkt för att förklara hur programvaruproducenter kan integrera sina produkter med Debian, vilka olika situationer kan uppkomma beroende på produktens licens och producenternas olika val, samt vilka möjligheter som finns. Den förklarar inte hur man skapar paket, utan länkar till dokument som gör precis det.

Du bör läsa denna om du inte känner till de övergripande dragen i att skapa och distribuera Debianpaket, och möjligen även med att lägga dem till Debiandistributionen.

Författare: Aaron Isotton
Ansvarig: Aaron Isotton
Status: klar (?)
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Introduction to i18n

Detta dokument beskriver den grundläggande idén med och hur man utför lokalanpassning (l10n, localization), internationalisering (i18n, internationalization), och flerspråksanpassning (m17n, multilingualization) för programmerare och paketansvariga.

Målet med detta dokument är att få fler paket att stöda internationalisering och göra Debian en mer internationaliserad distribution. Bidrag från hela världen välkomnas då originalförfattaren är japansktalande och detta dokument skulle handla om japanskanpassning om det inte funnes några bidragslämnare.

Författare: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Ansvarig: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Status: avstannad, inaktuell
Tillgänglighet: ännu ej klar
Senaste version:

Den senaste SGML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debian SGML/XML HOWTO

Detta HOWTO-dokument innehåller praktisk information om hur man använder SGML och XML på operativsystemet Debian.

Författare: Stephane Bortzmeyer
Ansvarig: Stephane Bortzmeyer
Status: avstannat, inaktuellt
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste SGML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Debians riktlinjer för XML/SGML

Delpolicy för Debianpaket som tillhandahåller och/eller använder XML- eller SGML-resurser.

Författare: Mark Johnson, Ardo van Rangelrooij, Adam Di Carlo
Status: igångsatt, tar in nuvarande SGML-riktlinjer från sgml-base-doc samt nytt material för XML-kataloghantering
Tillgänglighet:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.

DebianDoc-SGML Markup Manual

Dokumentation för debiandoc-sgml-systemet, inklusive bästa sätt att utföra saker på och tips för utvecklare. Framtida versioner bör innehålla tips om förenklat underhåll och för att bygga dokumentation i Debianpaket, riktlinjer för att organisera översättningar av dokumentation, och annan hjälpsam information. Se även felrapport 43718.

Författare: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Ansvarig: Ardo van Rangelrooij
Status: klar
Tillgänglighet: Debianpaketet debiandoc-sgml-doc

Den senaste SGML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.


Blandad dokumentation

Guide till Debianarkiv

Detta dokument förklarar hur Debianarkiv fungerar, hur man skapar dem, samt hur man lägger dem till sources.list på rätt sätt.

Författare: Aaron Isotton
Ansvarig: Aaron Isotton
Status: klar (?)
Tillgänglighet:
Senaste version:

Den senaste XML-källkoden finns tillgänglig i Git-förrådet.