Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Dokumentacja przestarzała

Dokumenty historyczne

Dokumenty podane poniżej były albo napisane dawno temu i nie są już aktualne albo były napisane dla poprzednich wersji Debiana i nie zostały zaktualizowane do obecnej wersji. Informacje znajdujące się w nich są nieaktualne, jednakże być może nadal ktoś znajdzie w nich coś, czego szuka.

Dokumentacja dla użytkowników

dselect Documentation for Beginners

Dokument ten jest przeznaczony dla użytkowników, którzy pierwszy raz posługują się programem dselect, a jego celem jest pomoc w pomyślnym zainstalowaniu Debiana. Nie tłumaczy on wszystkiego, więc gdy po raz pierwszy zetkniesz się z dselect, korzystaj też z ekranów pomocy.

Autorzy: Stéphane Bortzmeyer
Opiekun: (?)
Status: rozwój zatrzymany: aptitude zastępuje dselect jako standardowy program do zarządzania pakietami w Debianie
Dostępność:
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Jest to po prostu przeredagowany Progeny User's Guide. Zawartość jest dostosowana do standardowego systemu Debian.

Ponad 300 stron z dobrymi samouczkami pomagającymi rozpocząć używanie systemu Debian w trybie graficznym i z wiersza poleceń powłoki.

Autorzy: Progeny Linux Systems, Inc.
Opiekun: Osamu Aoki (青木 修)
Status: użyteczny jako samouczek; napisany dla wydania woody, więc powoli staje się nieaktualny
Dostępność:
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Debian Tutorial

Podręcznik przeznaczony dla nowych użytkowników Linuksa, pozwalający zapoznać się z zainstalowanym już systemem lub dla użytkowników komputera z Linuksem, którego administratorem jest ktoś inny.

Autorzy: Havoc Pennington, Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy, Craig Sawyer, Ivan E. Moore II
Edytorzy: Havoc Pennington
Opiekun: (?)
Status: nie rozwija się; niekompletny; prawdopodobnie zastąpiony przez Debian Reference
Dostępność: jeszcze nie skończony
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage

Podręcznik dla użytkowników końcowych.

Autorzy: John Goerzen, Ossama Othman
Edytorzy: John Goerzen
Status: skończony (ale dla wersji potato)
Dostępność: Pakiet Debiana (w archiwum) debian-guide

Debian User Reference Manual

Podręcznik ten daje użytkownikowi przynajmniej zarys tego wszystkiego, co powinien on wiedzieć o swoim systemie Debian GNU/Linux (np. ustawianie X-ów, jak skonfigurować sieć, dostęp do stacji dyskietek, itd.). Celem Debian User Reference Manual jest wypełnienie luki pomiędzy Debian Tutorial, a szczegółową dokumentacją dostarczaną wraz z pakietami.

W założeniach jest to także wprowadzenie do zagadnienia, jak połączyć komendy według generalnej zasady Uniksa: zawsze jest więcej niż jedna możliwość, aby to zrobić.

Autorzy: Ardo van Rangelrooij, Jason D. Waterman, Havoc Pennington, Oliver Elphick, Bruce Evry, Karl-Heinz Zimmer
Edytorzy: Thalia L. Hooker, Oliver Elphick
Opiekun: (?)
Status: rozwój zatrzymany i nieco niekompletny; prawdopodobnie zastąpiony przez Debian Reference
Dostępność:
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Debian System Administrator's Manual

Wzmianka o tym dokumencie znajduje się w podręczniku Policy. Zawiera on wszystkie informacje na temat administracji systemem Debian.

Autorzy: Tapio Lehtonen
Opiekun: (?)
Status: rozwój zatrzymany; nieskończony; prawdopodobnie zastąpiony przez Debian Reference
Dostępność: jeszcze niedostępny
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Debian Network Administrator's Manual

Podręcznik ten porusza wszystkie aspekty sieciowego administrowania systemem Debian.

Autorzy: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Duncan C. Thomson, Ivan E. Moore II
Opiekun: (?)
Status: rozwój zatrzymany; nieskończony; prawdopodobnie zastąpiony przez Debian Reference
Dostępność: jeszcze niedostępny
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


The Linux Cookbook

Praktyczny przewodnik po systemie Debian GNU/Linux. W ponad 1500 przepisach książka pokazuje jak go używać w codziennych czynnościach — od pracy z tekstem, grafiką i dźwiękiem, po zagadnienia związane z wydajnością i pracą w sieci. Podobnie jak opisywane oprogramowanie, książka jest rozprowadzana na zasad copyleft.

Autorzy: Michael Stutz
Status: wydany; napisany dla woody - powoli się dezaktualizuje
Dostępność: Pakiet Debiana (w archiwum) linuxcookbook
na stronie autora

APT HOWTO

Podręcznik ten jest szybkim, lecz kompletnym źródłem informacji na temat systemu APT i jego zagadnień. Zawiera dużo informacji o zastosowaniu APT, a także wiele przykładów.

Autorzy: Gustavo Noronha Silva
Opiekun: Gustavo Noronha Silva
Status:gotowy
Dostępność: Pakiet Debiana (w archiwum) apt-howto
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Euro support in Debian GNU/Linux

Dokument ten opisuje problemy związane z obsługą Euro w systemie operacyjnym Debian GNU/Linux, i zawiera wskazówki jak w tym celu poprawnie skonfigurować system i aplikacje.

Autorzy: Javier Fernandez-Sanguino Pena
Status:gotowy
Dostępność: Pakiet Debiana euro-support
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.

Dokumentacja dla rozwijających

Dpkg Internals Manual

Dokumentacja techniczna nt. budowy wewnętrznej dpkg oraz o tym, jak pisać nowe narzędzia dla systemu zarządzania pakietami używając bibliotek dpkg. Dokument ten jest użyteczny tylko dla ograniczonego kręgu czytelników.

Autorzy: Klee Dienes
Status: rozwój zatrzymany
Dostępność: Pakiet Debiana (w archiwum) dpkg-doc HTML online

Introduction: Making a Debian Package

Wprowadzenie do tego, jak tworzyć pakiety DEB, przy użyciu debmake.

Autorzy: Jaldhar H. Vyas
Status: rozwój zatrzymany; zastąpiony przez New Maintainers' Guide
Dostępność: HTML online

Debian Programmers' Manual

Pomaga nowym deweloperom tworzyć pakiety dla dystrybucji Debian GNU/Linux.

Autorzy: Igor Grobman
Status: zastąpiony przez New Maintainers' Guide
Dostępność:
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Debian Packaging Manual

Ten podręcznik opisuje techniczne aspekty tworzenia pakietów binarnych i źródłowych dla Debiana. Dodatkowo opisuje interfejs pomiędzy dselect i jego skryptami. Nie jest zgodny z wytycznymi Projektu Debiana i zakłada znajomość z funkcjami administracyjnymi programu dpkg.

Autorzy: Ian Jackson, Klee Dienes, David A. Morris, Christian Schwarz
Status: Fragmenty, które były zgodne z wymaganiami zostały dołączone do debian-policy.
Dostępność: Pakiet Debiana (w archiwum) packaging-manual

Wprowadzenie do i18n

Dokument ten opisuje podstawowe koncepcje dotyczące l10n (lokalizacji), i18n (internacjonalizacji) oraz m17n (wielojęzyczności) i jest skierowany do programistów oraz opiekunów pakietów.

Założeniem tego dokumentu jest to, aby więcej pakietów obsługiwało i18n oraz aby Debian był bardziej zinternacjonalizowaną dystrybucją. Wszelkie wsparcie jest mile widziane, a ze względu na to, iż językiem ojczystym autora jest język japoński to w razie braku wsparcia dokument będzie dotyczył wyłącznie wsparcia języka japońskiego.

Autorzy: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Opiekun: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Status: w trakcie rozwoju
Dostępność: jeszcze nie skończone
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło SGML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Jak producenci oprogramowania mogą dystrybuować własne oprogramowanie bezpośrednio w formacie .deb

Dokument ten jest punktem wyjściowym dla producentów oprogramowania wyjaśniającym w jaki sposób mogą integrować własne produkty z Debianem oraz uwidaczniającym różne sytuacje, jakie mogą powstać wokół licencji produktów i decyzji producentów oraz istniejących możliwości wynikających z tego. Dokument ten nie wyjaśnia sposobu tworzenia pakietów, ale odsyła do dokumentów dotyczących tego.

Należy przeczytać ten dokument jeśli nie zna się ogólnej koncepcji tworzenia i dystrybuowania pakietów Debiana i opcjonalnie dołączenia ich do dystrybucji Debiana.

Autorzy: Aaron Isotton
Opiekun: Aaron Isotton
Status: skończony (?)
Dostępność:
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Debian SGML/XML HOWTO

This HOWTO contains practical information about the use of SGML and XML on a Debian operating system.

Autorzy: Stephane Bortzmeyer
Opiekun: Stephane Bortzmeyer
Status: stalled, obsolete
Dostępność:
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło SGML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Polityka Debiana dotycząca XML/SGML

Wymogi, które muszą spełnić pakiety Debiana wspierające lub wykorzystujące zasoby XML lub SGML.

Autorzy: Mark Johnson, Ardo van Rangelrooij, Adam Di Carlo
Status: rozpoczęcie, migracja z sgml-base-doc oraz nowych materiałów dotyczących zarządzania katalogiem XML do obecnej polityki dotyczącej SGML
Dostępność:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


DebianDoc-SGML Markup Manual

Dokumentacja systemu debiandoc-sgml, włączając w to wskazówki i opisy najlepszych praktyk dla opiekunów. Przyszłe wersje powinny zawierać wskazówki jak łatwiej zarządzać i budować dokumentację w pakietach Debiana, jak organizować tłumaczenia dokumentów oraz wiele innych, przydatnych informacji. Patrz też błąd #43718.

Autorzy: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Opiekun: Ardo van Rangelrooij
Status: gotowe
Dostępność: Pakiet Debiana debiandoc-sgml-doc

Aktualne źródło SGML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Rozmaita dokumentacja

Debian META Manual

Ten podręcznik pokaże, gdzie znaleźć dokument, który zawiera szukane przez nas informacje.

Autorzy: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick
Opiekun: (?)
Status: planowany
Dostępność: jeszcze nie gotowy; wygląda na to, że brakuje opiekuna
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Debian Book Suggestions

Lista książek godnych uwagi dla użytkowników i opiekunów pakietów Debiana.

Autorzy: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Tapio Lehtonen
Opiekun: ?
Status: planowany
Dostępność: jeszcze nie gotowy
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.


Debian Dictionary

Myślałem przez długi czas, że potrzebujemy słownika Debiana. Projekt z pewnością ma swój specyficzny żargon. Prawdopodobnie możemy postawić gdzieś stronę WWW, żeby ludzie mogli podawać nowe terminy i ich definicje gdy tylko się z nimi spotkają.

Autorzy: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick
Opiekun: ?
Status: planowany
Dostępność: nie gotowy
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.

Pakiet dict-vera oraz dict-foldoc zawierają definicje wielu wyrażeń i skrótów związanych z Debianem.


Potato installation HOWTO
Nieoficjalna instrukcja instalacji dla Debiana 2.2 (nazwa kodowa: Potato)

Debian Repository HOWTO

Ten dokument opisuje jak działają repozytoria Debiana, jak je tworzyć i jak poprawnie dodawać je do pliku sources.list.

Autorzy: Aaron Isotton
Opiekun: Aaron Isotton
Status:gotowy (?)
Dostępność:
Ostatnia wersja:

Aktualne źródło XML jest dostępne poprzez repozytorium Git.