Forældet dokumentation

Historiske dokumenter

De nedenfor anførte dokumenter blev enten skrevet for længe siden og er ikke ført ajour, eller blev skrevet til tidligere udgaver af Debian og er ikke blevet opdateret til de aktuelle udgaver. Oplysningerne i dokumenterne er forældet, men kan stadig være af interesse for nogle læsere.

De dokumener som ikke længere er relevante og ikke længere tjener noget formål, har fået fjernet deres referencer, men kildekoden til mange af de forældede dokumenter kan findes på DDP's loft.

Brugerorienteret dokumentation

dselect-dokumentation til begyndere

Denne fil dokumenterer deselect for førstegangsbrugere, og har det mål at hjælpe med at foretage en vellykket installering af Debian. Der forsøges ikke på at forklare alt, derfor skal du også læse hjælpe-skærmbillederne, første gang du anvender dselect.

Forfattere: Stéphane Bortzmeyer
Vedligeholder: (?)
Status: gået i stå: aptitude har erstattet dselect som Debians standardprogram til pakkehåndteringsgrænseflade.
Tilgængelighed:
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Brugervejledning

Denne brugervejledning er en omformatteret udgave af Progenys brugervejledning. Indholdet er tilpasset til Debians-standardsystem.

Over 300 sider med en god vejledning i at bruge Debians styresystem fra den grafiske brugerflade og kommandolinien.

Forfattere: Progeny Linux Systems, Inc.
Vedligeholder: Osamu Aoki (青木 修)
Status: I sig selv nyttig som en vejledning. Skrevet til udgivelsen "woody", er ved at blive overflødig.
Tilgængelighed:
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Debians lærebog

Denne håndbog er beregnet til nye Linux-brugere, som en hjælp til at lære Linux at kende, når systemet er blevet installeret, eller til nye Linux-brugere på systemer som administreres af andre.

Forfattere: Havoc Pennington, Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy, Craig Sawyer, Ivan E. Moore II
Redaktører: Havoc Pennington
Vedligeholder: (?)
Status: gået i stå; ikke færdig; muligvis forældet på grund af Debian-reference
Tilgængelighed: ikke klar endnu
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Debian GNU/Linux: Vejledning i installering og anvendelse

En håndbog, rettet mod slutbrugere.

Forfattere: John Goerzen, Ossama Othman
Redaktører: John Goerzen
Status: færdig (men handler om potato)
Tilgængelighed: Debian-pakke (arkiveret) debian-guide

Debians brugeropslagsbog

Denne håndbog giver om ikke andet en oversigt over alt hvad en bruger bør vide om sit Debian GNU/Linux-system (f.eks. opsætning af X, hvordan netværket sættes op, tilgang til disketter, osv.). Det er hensigten at slå bro mellem Debian-vejledningen og de detaljerede håndbøger og info-sider, der følger med alle pakker.

Det er også hensigten at give en vis indsigt i hvordan man kombinerer kommandoer, efter det genrelle Unix-princip, at der altid er mere end en måde at gøre det på.

Forfattere: Ardo van Rangelrooij, Jason D. Waterman, Havoc Pennington, Oliver Elphick, Bruce Evry, Karl-Heinz Zimmer
Redaktører: Thalia L. Hooker, Oliver Elphick
Vedligeholder: (?)
Status: gået i stå og ganske mangelfuld; muligvis forældet på grund af Debian-reference
Tilgængelighed:
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Debians system-administrationshåndbog

Dette dokument nævnes i indledningen til fremgangsmådehåndbogen. Det dækker alle aspekter af systemadministrering af et Debian-system.

Forfattere: Tapio Lehtonen
Vedligeholder: Tapio Lehtonen
Status: gået i stå; ufuldstændig; muligvis forældet på grund af Debian-reference
Tilgængelighed: ikke tilgængelig endnu
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Debians netværkadministrationshåndbog

Denne håndbog dækker alle aspekter af netværksadministrering af et Debian-system.

Forfattere: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Duncan C. Thomson, Ivan E. Moore II
Vedligeholder: (?)
Status: gået i stå; ufuldstændig; muligvis forældet på grund af Debian-reference
Tilgængelighed: ikke tilgængelig endnu
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Linux-kogebog

En opslagsbog om Debian GNU/Linux-systemet, med over 1500 opskrifter på hvordan man bruger systemet i dagligdagen – fra arbejde med tekst, billeder og lyd, til problemer med produktivitet og netværk. Som den software bogen beskriver, er den udgivet under "copyleft" og kildedataene er tilgængelige.

Forfattere: Michael Stutz
Status: udgivet, skrevet til woody, er ved at blive forældet
Tilgængelighed: Debian-pakke (arkiveret) linuxcookbook

fra forfatteren


APT HOWTO

Denne håndbog er en hurtig, men komplet, informationskilde om APT-systemet og dets muligheder. Der er mange oplysninger om APT's primære anvendelsesområder og mange eksempler.

Forfattere: Gustavo Noronha Silva
Vedligeholder: Gustavo Noronha Silva
Status: forældet siden 2009
Tilgængelighed: Debian-pakke (arkiveret) apt-howto

Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.

Udviklerdokumentation

Introduktion: Fremstil en Debian-pakke

Introduktion til hvordan man laver en .deb ved hjælp af debmake.

Forfattere: Jaldhar H. Vyas
Status: stoppet, overflødiggjort af vejledning til nye udviklere
Tilgængelighed: HTML online

Debians håndbog til programmører

Vejleder nye udviklere i at oprette en pakke til Debian GNU/Linux-systemet.

Forfattere: Igor Grobman
Status: forældet pga. vejledning til nye udviklere
Tilgængelighed: ikke færdig
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.

Debians pakningshåndbog

Denne håndbog beskriver de tekniske aspekter ved fremstillingen af Debians binære- og kildekodepakker. Den dokumenterer også grænsefladen mellem dselect og dettes adgangsscripts. Håndbogen behandler ikke Debian-projekets retningslinier, og den forudsætter kendskab til dpkg's funktionalitet fra en systemadministrators perspektiv.

Forfattere: Ian Jackson, Klee Dienes, David A. Morris, Christian Schwarz
Status: Delene, som var de facto-retningslinier blev flettet ind i debian-policy.
Tilgængelighed: Debian-pakke (arkiveret) packaging-manual

Hvordan software-producenter kan distribuere deres produkter direkte i .deb-formatet

Dette dokument er tænkt som udgangspunkt til at forklare hvordan softwareproducenter kan integrere deres produkter med Debian, hvilke forskellige situationer der kan opstå, afhængigt af produkternes licens og producentens valg, samt hvilke muligheder der er. Det forklarer ikke hvordan man fremstiller pakker, men har henvisninger til dokumenter som forklarer lige netop dette.

Læs dette dokument hvis du ikke har indblik i alt hvad det indebærer, at fremstille og distribuere Debian-pakker, og hvordan disse eventuelt føjes til Debians distribution.

Forfattere: Aaron Isotton
Vedligeholder: Aaron Isotton
Status: forældet
Tilgængelighed:
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Introduktion til i18n

Dette dokument beskriver de grundlæggende idéer og hvordan man udfører l10n (lokaltilpasning/localization), i18n (internationalisering/internationalization), og m17n (flersprogstilpasning/multilingualization) for programmører og pakkevedligeholdere.

Formålet med dette dokument er at få flere pakker til at understøtte i18n og gøre Debian til en mere internationaliseret distribution. Bidrag fra hele verden er velkomne, da den oprindelige forfatter er japansktalende og dette dokument dermed vil handle om "japanisering" hvis der ikke kommer bidrag.

Forfattere: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Vedligeholder: Tomohiro KUBOTA (久保田智広)
Status: forældet, gået i stå
Tilgængelighed: ikke klar endnu
Seneste version:

Den seneste SGML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Debian SGML/XML HOWTO

Denne HOWTO indeholder praktiske oplysninger om anvendelse af SGML og XML på et Debian-styresystem.

Forfattere: Stephane Bortzmeyer
Vedligeholder: Stephane Bortzmeyer
Status: gået i stå, forældet
Tilgængelighed:
Seneste version:

Den seneste SGML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


Debian XML/SGML Policy

Tillæg til Debians fremgangsmåder (subpolicy) beskrivende Debian-pakker der anvender og/eller stiller XML/SGML-ressourcer til rådighed.

Forfattere: Mark Johnson, Ardo van Rangelrooij, Adam Di Carlo
Status: dødt sgml-base-doc samt nyt materiale vedrørende XML-kataloghåndtering
Tilgængelighed:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.


DebianDoc-SGML Markup-håndbog

Dokumentation af debiandoc-sgml-systemet, indeholdende de bedste fremgangsmåder og tips til vedligeholdere. Efterfølgende udgaver bør indeholde tips til nemmere vedligeholdelse og opbygning af dokumentation i Debian-pakker, retningslinier for organisering af oversættelse af dokumentationen, og andre nyttige oplysninger. Se også fejl #43718.

Forfattere: Ian Jackson, Ardo van Rangelrooij
Vedligeholder: Ardo van Rangelrooij
Status: færdig
Tilgængelighed: Debian-pakke debiandoc-sgml-doc

Den seneste SGML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.

Forskellig dokumentation

Debian Repository HOWTO

Dette dokument forklarer hvordan Debians arkiver (repositories) fungerer, hvordan man opretter dem og hvordan man føjer dem til sources.list på den rette måde.

Forfattere: Aaron Isotton
Vedligeholder: Aaron Isotton
Status: klar (?)
Tilgængelighed:
Seneste version:

Den seneste XML-kildekode er tilgængelig fra Git-arkivet.