[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ següent ]


Documentació de dselect per a novells
Capítol 2 - Una vegada s'executi dselect


Una vegada a dins de dselect veureu la següent pantalla (sols en un idioma):

   `dselect' - Interfície per a gestionar els paquets de Debian.
   
    0. [M]ètode  Escollir el mètode d'accés que se usareu.
    1. [A]ctualitz Actualitzar la llista de paquets disponibles, si és possible.
    2. [S]elecció Seleccionar els paquets que voleu en el sistema.
    3. [I]nstal·la Instal·lar i actualitzar els paquets desitjats.
    4. [C]onfigura Configurar els paquets que no estiguin configurats.
    5. [D]esinstal Desinstal·lar els paquets no desitjats.
    6. Sor[T]ir  Sortir de dselect.
   
   [a més d'altres indicacions]

Vejem-les una a una.


2.1 "Mètode"

Aquesta és la pantalla del mètode d'accés:

   
   dselect - llista dels mètodes d'accés
    Abreujament  Descripció
    cdrom     Install from a CD-ROM.
   * multi_cd    Install from a CD-ROM set.
    nfs      Install from an NFS server (not yet mounted).
    multi_nfs   Install from an NFS server (using the CD-ROM set) (not yet mounted).
    harddisk    Install from a hard disk partition (not yet mounted).
    mounted    Install from a filesystem which is already mounted.
    multi_mount  Install from a mounted partition with changing contents.
    floppy     Install from a pile of floppy disks.
    apt      APT Acquisition [file,http,ftp]

Aquí li indicarem a dselect a on es troben els paquets. Si us plau ignoreu l'ordre en que apareixen aquestes opcions. És molt important que seleccioneu el mètode adequat per a la instal·lació. Podria ser que tinguèssiu més o menys mètodes que els mostrats en l'exemple o que aquests us apareguin en un ordre diferent; no us preocupeu per això. En la següent llista us anirem descriguen els diferents mètodes.

apt

Es tracta d'una de les millors opcions per a instal·lar des d'una rèplica local de l'arxiu de Debian o des de la xarxa. Aquest mètode usa el sistema "apt" (mireu apt(8)) per a dur a terme l'anàlisi de les dependències entre paquets i manar la instal·lació de les mateixes segons un ordre òptim.

La configuració d'aquest mètode és francament simple; podreu seleccionar tants llocs diferents com vulgueu, fins i tot barrejant les diferents entrades possibles file: URL (en un disc local o discs muntats mitjançant NFS), URL http: o URL ftp:. També podeu incloure medis CD-ROM/DVD amb apt-cdrom.

Si us plau mireu-vos la pàgina del manual sources.list(5) per a més informació referent al format a seguir en l'edició del fitxer /etc/apt/sources.list.

Si teniu un servidor intermediari (proxy), tant si es per a HTTP com FTP (o tots dos), haureu d'assegurar-vos que establiu les variables d'entorn http_proxy o ftp_proxy, respectivament. Establiu-les des de la vostra shell abans d'executar dselect, p.e:

   # export http_proxy=http://gateway:3128/
   # dselect
multi_cd

Aquest és un mètode molt gran i poderós, és el recomanat per a instal·lar una versió recent de Debian des d'un joc format per múltiples CD amb binaris. Cadascun d'aquests CD ha de contenir informació a sobre dels paquets que conté ell mateix i cadascun dels altres CD ( en el fitxer Packages.cd). Quan seleccioneu aquest mètode per primera vegada, assegureu-vos de que el CD-ROM no es troba muntat. Situeu l'últim disc binari del joc (no necessitareu els CD de les fonts) en la unitat lectora de CD i responeu a les preguntes segons us vagin apareguen (la segona línia l'ha afegit el traductor):

Una vegada que hagueu actualitzat la llista dels paquets disponibles per a instal·lar, el mètode multi-cd divergirà del procediment normal. Haureu d'executar la passa "install" per a cadascun dels CD que tingueu. Malauradament, degut a les limitacions de dselect no podreu requerir-li l'afegit d'un nou disc en cada etapa; el mode de funcionar per a cada disc és (la segona línia és obra del traductor):

Podria ser necessari l'execució de la passa "Instal·lar" més d'una vegada per a corregir l'ordre d'instal·lació dels paquets - alguns paquets ja instal·lats podria ser que necessitessin de la instal·lació d'altres per a la correcta configuració i posterior bon funcionament d'aquests.

Es recomana executar la passa "Configurar", per a que us ajudi a fixar qualsevol paquet que pugui haver quedat en aquest estat.

multi_nfs, multi_mount

Aquests mètodes són molt semblants a l'anterior mètode de multi_cd i són més elegants en el tema de copiar des d'un medi canviant, per exemple si instal·leu des d'un joc de CD exportat mitjançant NFS des de la unitat lectora de CD-ROM d'una altra màquina.

floppy

Atén a la gent sense accés a un CDROM o a una xarxa. No es recomanable com a opció d'instal·lació viable si esteu usant disquets de la mida tradicional, però pot millorar substancialment si s'usen unitats Zip o LS/120. Especifiqueu la localització de la vostra disquetera i proporcioneu-li els disquets. El primer haurà de ser el que contingui el fitxer Packages. Aquest és un mètode molt lent i pot resultar poc fiable degut a problemes amb el medi emprat.

nfs

MÈTODE DESAPROVAT -- en comptes d'aquest useu apt o multi_nfs. Escolliu aquest mètode sols si tots els altres fallen!

Aquest és un mètode molt simple d'instal·lació, amb uns requeriments bàsics: doneu-li l'adreça del servidor NFS, la localització de la distribució Debian en el servidor i (potser) el/s fitxer/s Packages. Llavors dselect instal·larà les diverses seccions una a una des del servidor. Lent però fàcil, tot i que no usa un ordre correcte, pel que tindreu que executar diverses vegades les passes "Instal·lar" i/o "Configurar". Òbviament sols serà apropiat per a instal·lacions basades en NFS.

harddisk

MÈTODE DESAPROVAT -- en comptes d'aquest useu apt o multi_mount. Escolliu aquest mètode sols si tots els altres fallen!

Aporteu el dispositiu de bloc de la partició del disc dur a usar i la localització dels fitxers de Debian en la partició. Lent i fàcil. No usarà un ordre correcte, pel que tindreu que executar diverses vegades les passes "Instal·lar" i/o "Configurar". Tampoc no es recomana, donat que "apt" ja suporta aquesta funcionalitat, proporcionant un ordre correcte.

mounted

MÈTODE DESAPROVAT -- en comptes d'aquest useu apt o multi_mount. Escolliu aquest mètode sols si tots els altres fallen!

Simplement especifiqueu la localització/ons dels fitxers de Debian en el vostre sistema de fitxers. Possiblement sigui el mètode més fàcil, però també el més lent. No usarà un ordre correcte, pel que tindreu que executar diverses vegades les passes "Instal·lar" i/o "Configurar".

cdrom

MÈTODE DESAPROVAT -- en comptes d'aquest useu multi_cd. Aquest és un mètode molt simple que no funciona amb multiples CD, com ara els inclosos en Debian 3.0.

Aquest ha estat dissenyat per a instal·lacions des d'un únic CD, aquest mètode simplement us preguntarà a on està la vostra unitat lectora de CD-ROM, la localització de la distribució Debian en aquest disc i (si fos necessari) la localització/ons del/s fitxer/s Packages en el disc. Simple però considerablement lent. Tampoc no usarà un ordre correcte, pel que tindreu que executar diverses vegades les passes "Instal·lar" i/o "Configurar". No es recomana, donat que aquest mètode assumeix que la distribució es troba en un únic CD-ROM, el qual ja no és cert. En comptes d'aquest mètode useu el de "multi_cd".

Si teniu problemes en aquest punt -- potser Linux no detecta el vostre CD-ROM, el muntatge NFS no funciona o us n'heu oblidat de en quines particions estan localitzats els paquets -- podreu optar per un parell d'opcions:

Una vegada hagueu escollit el mètode d'accés, dselect us requerirà que li indiqueu la localització precisa dels paquets. Si ho feu correctament la primera vegada premeu Control-C i retornareu a l'opció "Mètode" (Acces).

Una vegada hagueu finalitzat amb això, retornareu a la pantalla principal.


2.2 "Actualitz" (Update)

dselect llegirà els fitxers Packages o Packages.gz des de la rèplica i crearà una base de dades en el sistema amb tots els paquets disponibles. Pot tardar una estona mentre descarrega i processa els fitxers.


2.3 "Selecció" (Select)

Aferreu-vos fort a les barretines. Aquí és on tot succeeix. L'objectiu d'aquesta passa serà el seleccionar quins paquets desitgeu tindre instal·lats.

Premeu Enter. Si teniu una màquina lenta tingueu en compte que la pantalla s'esborrarà i podria quedar en blanc uns 15 segons, així que no comenceu a prémer tecles en aquest punt, sigueu pacient.

El primer que apareixerà en la pantalla serà 1 pàgina del fitxer de l'ajuda. Podreu retornar a aquesta ajuda prement ? en qualsevol moment en les pantalles de "Selecció" i podreu avançar a través de les pantalles d'ajuda prement la tecla . (punt).

Si us plau prepareu-vos per a trigar una hora, o, tant mateix per a apendre-ho més o menys i poder-la fer correctament. Quan entreu a la pantalla "Selecció" per primera vegada, no feu CAP selecció -- sols premeu Enter i mireu-vos els problemes de dependències que hi han. Intenteu fixar-los. Si us trobeu en l'anterior pantalla, la principal, entreu a "Selecció" (Select), Secció 2.3 altra vegada.

Abans de submergir-vos amb això, tingueu en compte els següents punts:

Vegem les dues primeres línies de la pantalla "Selecció":

   dselect - llistat de paquets (disp., prioritat)   marca:+/=/- depuració:v ajuda:?
   EIOM Pri Secció  Paquet    Ver.inst.  Ver.disp.  Descripció

Aquesta capçalera ens recordarà algunes de les següents tecles especials:

+

Marcareu un paquet per a instal·lar-lo.

=

Marcareu un paquet per a mantenir-lo (hold) -- molt útil si es tracta d'un paquet trencat. Podreu reinstal·lar una versió més antiga i marcar-lo com a mantenir mentre espereu que n'aparegui un de nou. (Aquestes coses passen molt rarament en Debian stable -la versió estable de Debian-, tot i que mai està de més).

- Desinstal·lareu un paquet.
_

Purgareu un paquet: esborrareu tant el paquet com els seus fitxers de configuració.

i,I

Mostra en diversos formats cada vegada que les premeu els tipus d'informació addicional dels paquets (en la part inferior de la pantalla).

o,O

Mostra els diferents ordres en els quals es poden llistar els paquets (en la part superior de la pantalla).

v,V

Canvia la visió d'estat. Quan premeu això, us trobareu amb les lletres EIOM en la segona línia principal. Aquest és el sumari:

   Etiqueta | Significat   | Possibles valors
   --------------------------------------------
   E     Error       Espai, R, I
   I     Estat instal·lat Espai, *, -, U, C, I
   O     Marca antiga   *, -, =, _, n
   M     Marca       *, -, =, _, n

(Noteu que les tecles amunt i avall de fet són considerablement diferents).

Molt de tot això no es troba aquí, ja que em referiré a les pantalles d'ajuda a on us serà tot revelat. Un exemple, tot i que:

Entreu a dselect i cerqueu una línia com aquesta:

   EIOM Pri Secció  Paquet    Ver.inst.  Ver.disp.  Descripció
    n_ Opc admin  loadlin   <cap[lg] 1.6a-6   a loader (running under DOS) for LINUX kernel images

Això significa que loadlin va ser seleccionat la última vegada que vàreu executar dselect i que ara es veu com a seleccionat però no instal·lat. Per què no? La resposta podria ser que el paquet loadlin no es trobi disponible físicament, es a dir, pot tractar-se d'una falla en la vostra rèplica de descàrrega.

La informació que usa dselect per a descarregar i instal·lar tots els paquets correctes és troba en els fitxers Packages (els quals ja heu descarregat durant la passa [A]ctualitz). Aquests fitxers són generats des del paquet ells mateixos.

Res en aquest món és perfecte i de vegades passa que les dependències marquen un paquet incorrecte, el qual pot provocar una situació que dselect simplement no pot resoldre. Tot i així, sempre podreu sortir d'aquest problema usant els comandaments Q i X.

Q

Una opció dominant. Força a dselect a ignorar les dependències i a fer el que li heu especificat prèviament. Això, per descomptat, podria resultar una mala idea.

X

Useu X si us trobeu totalment perdut. Deixarà les coses tal i com estaven i en sortirà.

Algunes tecles que us ajudaran a no perdre-vos són R, U i D.

R

Cancel·larà totes en aquest nivell. El qual no tindrà cap efecte sobre les seleccions d'un nivell previ.

U

Si dselect ha proposat cap canvi i ja heu fet canvis addicionals, U restaurarà les seleccions de dselect.

D

Desmarcarà les seleccions fetes per dselect, deixant sols les vostres.

Vejem-ne un exemple. El paquet xmms (escollit pel gran nombre de dependències que té) depèn d'aquests paquets:

Els següents paquets també hauran d'estar instal·lats. Encara que no són essencials:

Així que, quan seleccionem xmms, obtindrem una pantalla com aquesta:

   dselect - llistat de paquets (disp., prioritat)   marca:+/=/- depuració:v ajuda:?
   EIOM Pri Secció  Paquet    Descripció
    _* Opt sound  xmms     Versatile X audio player that looks like Winamp
    _* Opt libs   libglib1.2  The GLib library of C routines
    _* Opt libs   libgtk1.2  The GIMP Toolkit set of widgets for X
    _* Opt libs   libmikmod2  A portable sound library
    _* Opt libs   libogg0   Ogg Bitstream Library
    _* Opt libs   libvorbis0  The OGG Vorb+s lossy audio compression codec.

(També poden aparèixer d'altres paquets, o no, depenent del que tingueu en el sistema). Us avisem de que tots els paquets requerits han estat seleccionats per a mi, en el meu sistema, com a recomenats.

La tecla R ho deixarà tot tal i com estava en un principi.

   dselect - llistat de paquets (disp., prioritat)   marca:+/=/- depuració:v ajuda:?
   EIOM Pri Secció  Paquet    Descripció
    __ Opt sound  xmms     Versatile X audio player that looks like Winamp
    __ Opt libs   libglib1.2  The GLib library of C routines
    __ Opt libs   libgtk1.2  The GIMP Toolkit set of widgets for X
    __ Opt libs   libmikmod2  A portable sound library
    __ Opt libs   libogg0   Ogg Bitstream Library
    __ Opt libs   libvorbis0  The OGG Vorbis lossy audio compression codec.

Si ara volem decidir que no volem xmms, sols haurem de prémer Enter.

La tecla D en tornarà ha deixar les coses tal i com estaban abans d'això -tornarà a marcar els paquets-:

   dselect - llistat de paquets (disp., prioritat)   marca:+/=/- depuració:v ajuda:?
   EIOM Pri Secció  Paquet    Descripció
    _* Opt sound  xmms     Versatile X audio player that looks like Winamp
    __ Opt libs   libglib1.2  The GLib library of C routines
    __ Opt libs   libgtk1.2  The GIMP Toolkit set of widgets for X
    __ Opt libs   libmikmod2  A portable sound library
    __ Opt libs   libogg0   Ogg Bitstream Library
    __ Opt libs   libvorbis0  The OGG Vorbis lossy audio compression codec.

La tecla U restaurarà les seleccions de dselect:

   dselect - llistat de paquets (disp., prioritat)   marca:+/=/- depuració:v ajuda:?
   EIOM Pri Secció  Paquet    Descripció
    _* Opt sound  xmms     Versatile X audio player that looks like Winamp
    _* Opt libs   libglib1.2  The GLib library of C routines
    _* Opt libs   libgtk1.2  The GIMP Toolkit set of widgets for X
    _* Opt libs   libmikmod2  A portable sound library
    _* Opt libs   libogg0   Ogg Bitstream Library
    _* Opt libs   libvorbis0  The OGG Vorbis lossy audio compression codec.

Per ara us suggerim que seguiu amb les opcions per defecte -- més endavant ja tindreu l'oportunitat d'afegir més paquets.

Qualsevol quina sigui la vostra decisió, premeu Enter per a acceptar i retornar a la pantalla principal. Si d'això en resulten problemes sense resoldre tornareu altra vegada a la pantalla de resolució de problemes.

Les tecles R, U i D són veritablement útils en situacions "que passaria si...". Podreu experimentar i després restaurar-ho tot i tornar a començar. No ho veieu com una capsa de vidre amb una etiqueta "Trencar en cas d'emergència".

Una vegada que hagueu fet les vostres seleccions en la pantalla "Selecció", premeu I per a obtenir una gran finestra, t per a moure-vos fins al principi i useu la tecla del cursor Amunt per a veure ràpidament les seleccions. D'aquesta manera podreu veure la vostra feina i detectar-ne errors visibles. Alguna gent ha desmarcat grups sencers per error i no se n'han adonat fins que ja era massa tard. dselect és una utilitat molt poderosa, no la useu incorrectament.

Ara hauríeu d'estar en aquesta situació:

   package category   status
   
   required       all selected
   important      all selected
   standard       mostly selected
   optional       mostly deselected
   extra        mostly deselected

Esteu satisfet? Premeu Enter per a sortir del procés de "Selecció". Tot i que també podreu tornar-hi per a executar "Selecció" una altra vegada.


2.4 "Instal·la"

dselect tractarà amb els 8710 paquets i n'instal·larà aquells que hagueu seleccionat. Podeu esperar que se us requereixin algunes decisions durant aquest procés.

La pantalla es desplaçarà força ràpid en una màquina ràpida. Podreu aturar/seguir amb Control-s/Control-q i a l'acabament obtindreu una llista amb tots els paquets que no s'haguin pogut instal·lar. Si desitgeu desar un registre tot el que succeeixi, useu els programes comuns de Unix per a capturar-ne l'eixida, tals com ara tee(1) o script(1).

Pot passar que el paquet no sigui instal·lat per que depèn d'algun altra que està llistat per a ser instal·lat però que encara no ha estat processat. La solució a això passa per executar "Instal·la" una altra vegada. S'han reportat casos en els que algunes vegades fou necessari executar aquesta passa fins a 4 vegades abans de que tot estigues al seu lloc. Això varia segons el mètode utilitzat; amb el mètode de APT, no tindreu que repetir l'execució de "Instal·la" gairebé mai.


2.5 "Configura"

Molts paquets són configurats durant la passa 3, però qualsevol cosa que es deixi sense configurar ho podreu fer aquí.


2.6 "Desinstal·la"

Desinstal·larà els paquets instal·lats però que ja no són requerits.


2.7 "Sortir"

Sortireu de dselect.

En aquest punt us suggerim que executeu /etc/cron.daily/find, donat que teniu un munt de nous fitxers rondant pel sistema. En cavat podreu usar locate per a trobar qualsevol fitxer.


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ següent ]


Documentació de dselect per a novells

Per Stéphane Bortzmeyer i d'altres debian-doc@lists.debian.org