[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ següent ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)


Resum

Aquest document pretén proveir a l'usuari d'una bona comprensió sobre la funcionalitat de l'eina per a gestionar els paquets de Debian, APT. El seu objectiu és el de facilitar la vida als nous usuaris de Debian i el de servir d'ajuda als que volen tenir un coneixement més profund sobre l'administració d'aquest sistema. Fou creada per al projecte Debian per ajudar a millorar el suport disponible per als usuaris d'aquesta distribució.


Nota de Copyright

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004 Gustavo Noronha Silva

This manual is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.

This is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License for more details.

A copy of the GNU General Public License is available as /usr/share/common-licenses/GPL in the Debian GNU/Linux distribution or on the World Wide Web at the GNU General Public Licence. You can also obtain it by writing to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.


Continguts


[ anterior ] [ Continguts ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ següent ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.5 - Juliol de 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Traduït per: Antoni Bella Perez bella5 AT teleline DOT es
Revisat per: Orestes Mas orestes AT tsc.upc DOT es