Användardokumentation

En viktig del i alla operativsystem är dokumentationen, de tekniska manualer som beskriver hur programmen fungerar och används. Som del av arbetet med att skapa ett högkvalitativt fritt operativsystem anstränger sig Debianprojektet för att tillhandahålla ordentlig dokumentation i ett lättåtkomligt format.

Snabbstart

Om du är nybörjare på Debian rekommenderar vi att du börjar med att läsa:

Ha dessa till hands när du installerar Debian för första gången. Där kommer du troligen hitta svar på de flesta frågor du har och de kommer hjälpa dig med att använda ditt nya Debiansystem. Senare bör du gå igenom:

Slutligen är det en bra idé att skriva ut och ha Debian GNU/Linux-referenskortet, en förteckning över de viktigaste kommandona på Debiansystem, tillgängligt.

En hel del annan dokumentation nämns nedan.

Typer av dokumentation

Huvuddelen av den dokumentation som finns i Debian skrevs för GNU/Linux generellt. Det finns även en del dokumentation skriven specifikt för Debian, dessa dokument kan delas in i följande grundläggande kategorier:

Manualer

Manualerna påminner om böcker, eftersom de på ett allsidigt sätt beskriver stora ämnesområden.

Många av manualerna som listas här finns tillgängliga både online och i Debianpaket: faktum är att de flesta manualerna på webbplatsen extraheras från deras respektive Debianpaket. Välj en manual nedan för dess paketnamn och/eller länkar till onlineversionen.

Manualer specifika för Debian

Den kompletta listan över Debianmanualer och annan dokumentation finns på Debian Documentation Projects webbsidor.

Det finns även flera manualer riktade mot användare skrivna för Debian GNU/Linux tillgängliga som tryckta böcker.

"Hur gör jag"-dokument

"Hur gör jag"-dokumenten (HOWTO) beskriver, som namnet antyder, hur man gör någonting, och de täcker vanligtvis ett mer specifikt ämne.

Frågor och svar

Frågor och svar-dokument (engelska FAQ, frequently asked questions) är dokument som besvarar ofta ställda frågor.

Frågor specifika för Debian besvaras i Debians FAQ. Det finns även en separat FAQ om Debian på cd-/dvd-avbildningar.

Andra, kortare dokument

Följande dokument innehåller snabbare, kortare instruktioner:

Manualsidor
Traditionellt dokumenteras alla Unixprogram med manualsidor, referensmanualer som nås via kommandot man. De är vanligen inte avsedda för nybörjare. Du kan söka efter och läsa manualsidor i Debian via https://manpages.debian.org/.
info-filer
Många GNU-program dokumenteras med info-filer istället för manualsidor. Dessa filer innehåller detaljerad information om programmet, flaggor och användningsexempel och kan nås via kommandot info.
Blandade README-filer
Read me ("Läs mig") är också vanliga – de är vanliga textfiler som beskriver något enskilt, vanligtvis ett paket. Du hittar många av dessa i katalogerna under /usr/share/doc/ på ditt Debiansystem. Varje programpaket har en underkatalog med sina egna dokument, det kan även finnas exempelkonfigurationer. Observera att för större program finns dokumentationen vanligen i ett separat paket (med samma namn som originalpaketet, men med ändelsen -doc).
Snabbreferenskort

Snabbreferenskort är väldigt korta sammanfattningar av vissa (del)system. Vanligtvis tillhandahåller ett sådant kort de oftast använda kommandona på ett enda papper. Några referenskort och samlingar av kort:

Debian GNU/Linux-referenskortet
Detta kort, som kan skrivas ut på ett enkelt papper, innehåller en förteckning över de viktigaste kommandona och är en god referens för nya Debiananvändare som vill lära sig dem. Det kräver åtminstone grundläggande kunskaper om datorer, filer, kataloger och kommandoraden. Nybörjare bör kanske läsa Debianreferensen först.

Om du har undersökt resurserna ovan, men fortfarande inte kan finna svaret på dina frågor eller lösningar till dina problem, se vår supportsida.