Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Lider Projektu Debian

Lider Projektu Debian (Debian Project Leader - DPL) jest oficjalnym przedstawicielem Projektu Debian. Ma dwie zasadnicze funkcje: wewnętrzną i zewnętrzną.

Funkcją zewnętrzną jest reprezentacja Projektu wobec innych. Oznacza to wywiady i prezentacje nt. Debiana, a także promocję handlową oraz budowanie dobrych relacji z innymi organizacjami i firmami.

Wewnętrznie Lider Projektu zarządza projektem i określa jego wizję. Oznacza to współpracę z deweloperami Debiana, zwłaszcza Delegatami, w celu usprawnienia ich pracy. Głównym zadaniem Lidera Projektu jest więc zaangażowanie w koordynację i komunikację.

Mianowanie

Lider Projektu jest wybierany w wyborach, w których mogą głosować wszyscy Deweloperzy Debiana. Kadencja Lidera Projektu trwa jeden rok. Dziewięć tygodni przed upływem terminu kadencji Sekretarz Projektu rozpoczyna procedurę nowych wyborów. W czasie pierwszych trzech tygodni każdy z Deweloperów Debiana może zostać kandydatem przez zgłoszenie się. Następne trzy tygodnie to kampania wyborcza. Każdy z kandydatów wystawia swoją platformę i wszyscy mogą zadawać pytania jednemu lub wszystkim kandydatom. Ostatnie trzy tygodnie to czas głosowania, wtedy deweloperzy mogą oddawać swoje głosy.

Więcej informacji nt. wyboru lidera jest dostępne na stronach głosowania.

Zadania Lidera Projektu

Mianowanie Delegatów lub przekazanie decyzji do Komitetu Technicznego

Lider Projektu może określić specyficzny obszar odpowiedzialności i przekazać go deweloperowi Debiana.

Wsparcie autorytetem innych Developerów

Lider Projektu może wypowiadać się w celu wsparcia określonego punktu widzenia lub innych członków projektu.

Podejmowanie decyzji wymagających szybkiego działania

Podejmowanie decyzji tam, gdzie nikt inny nie może jej podjąć

Podejmowanie, wspólnie z SPI, decyzji dotyczących środków przekazanych do użytkowania w Projekcie Debian

Lider Projektu może podejmować decyzje o przeznaczeniu środków finansowych będących własnością Debiana.

Kontakt

Kontakt z Liderem Projektu Debian można nawiązać przez wysłanie e-maila po angielsku na adres leader@debian.org.

Nasz obecny Lider

Obecnym Liderem Projektu Debian jest Jonathan Carter.

Poprzedni liderzy

Pełna lista poprzednich liderów znajduje się na stronie historii Projektu Debian.