De projectleider van Debian

De projectleider van Debian (DPL) is de officiële vertegenwoordiger van het Debian Project. Deze persoon vervult twee belangrijke functies, een interne en een externe.

In de externe functie vertegenwoordigt de projectleider het Debian Project bij anderen. Dit omvat het geven van toespraken en presentaties over Debian en het deelnemen aan handelsbeurzen. Ook het opbouwen van goede relaties met andere organisaties en bedrijven valt hieronder.

Intern beheert de projectleider het project en bepaalt de visie ervan. De projectleider spreekt met andere ontwikkelaars van Debian, in het bijzonder met de gevolmachtigden om na te gaan hoe deze bij hun werk bijgestaan kunnen worden. Om die reden bestaat een belangrijke taak van de projectleider uit coördineren en communiceren.

Aanstelling

De projectleider wordt verkozen in een verkiezing waarin alle ontwikkelaars van Debian stemrecht hebben. De ambtsperiode van de projectleider bedraagt één jaar. Zes weken voor het vacant worden van de functie van projectleider, brengt de Projectsecretaris een nieuw verkiezingsproces op gang. Tijdens de eerste week kan elke ontwikkelaar van Debian zich kandidaat stellen voor de functie door zichzelf te nomineren. De drie daaropvolgende weken worden gebruikt voor campagnevoering. Elke kandidaat maakt zijn programma bekend en iedereen kan vragen stellen aan één of aan alle kandidaten. De laatste twee weken is voorbehouden voor de stemperiode waarin de ontwikkelaars hun stem kunnen uitbrengen.

Meer informatie over de projectleidersverkiezingen is te vinden op de verkiezingspagina's.

Taken die door de projectleider verricht worden

Gevolmachtigden aanstellen en te nemen beslissingen delegeren naar het Technisch Comité

De projectleider kan een specifieke verantwoordelijkheid definiëren en deze delegeren naar een ontwikkelaar van Debian.

Andere ontwikkelaars gezag verlenen

De projectleider kan uitspraken doen ter ondersteuning van bepaalde gezichtspunten of van andere projectleden.

Besluiten nemen die een dringende actie vereisen

Besluiten nemen waarvoor niemand anders bevoegd is

In overleg met de ontwikkelaars beslissingen nemen in verband met bezittingen voor doeleinden die verband houden met Debian

De projectleider kan beslissingen nemen over hoe geld van Debian gebruikt moet worden.

Contactinformatie

U kunt de Debian projectleider contacteren door een e-mail te sturen in het Engels naar leader@debian.org.

Over onze huidige leider

De huidige projectleider van Debian is Jonathan Carter.

Eerdere projectleiders

Een volledige lijst van de vorige projectleiders is te vinden in de Geschiedenis van het Debian Project.