Debian på skrivbordet

Det universella operativsystemet som ditt skrivbord

Delprojektet Debian Desktop är en grupp frivilliga som vill skapa det bästa möjliga operativsystemet för användning i hemmet och på arbetsstationer i företag. Vårt motto är Programvara som bara fungerar. Kortfattat är vårt mål att få in Debian, GNU och Linux i ”mainstream”-världen. Debian Desktop

Våra grundsatser

Hur du kan hjälpa till

Det viktigaste av ett delprojekt inom Debian är inte sändlistorna, webbsidorna eller arkivutrymme för paketen. Den viktigaste ingrediensen är motiverade människor som kan få saker att hända. Du behöver inte vara en officiell utvecklare för att börja tillverka paket och patchar, Debian Desktops kärngrupp kommer se till att ditt arbete integreras. Här är några av sakerna du kan göra:

Wiki

Vi har några artiklar på vår wiki, och våran ingångssida där är DebianDesktop. Några av Debian Desktops wikiartiklar är föråldrade.

Sändlista

Underprojektet diskuteras på sändlistan debian-desktop.

IRC-kanal

Vi uppmuntrar alla (Debianutvecklare eller inte) som är intresserade av Debian Desktop att gå med på #debian-desktop på OFTC IRC (irc.debian.org).

Inblandade personer

Alla som vill är välkomna. Faktum är att alla i pkg-gnome-, pkg-kde- och pkg-xfce-grupperna är indirekt inblandade. Sändlistan debian-desktop:s prenumeranter är aktiva bidragslämnare. Debian-installer- och tasksel-grupperna är också viktiga för våra målsättningar.

Denna sida underhålls av Gustavo Franco. Den underhölls tidigare av Martin Loschwitz och Colin Walters.