Το Debian στην Επιφάνεια Εργασίας

Το Οικουμενικό Λειτουργικό Σύστημα για την Επιφάνεια Εργασίας σας

Το υπο-έργο Debian Desktop είναι μια ομάδα εθελοντών που θέλουν να δημιουργήσουν το καλλίτερο δυνατό λειτουργικό σύστημα για χρήση τόσο στο σπίτι όσο και για επαγγελματικούς σταθμούς εργασίας. Το σλόγκαν μας είναι Software that Just Works. Με λίγα λόγια, ο σκοπός μας είναι να φέρουμε το Debian, οτ GNU, και το Linux στην επικρατούσα πραγματικότητα. Debian Desktop

Οι αρχές μας

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Τα πιο σημαντικά μέρη ενός υπο-έργου του Debian δεν είναι οι λίστες αλληλογραφίας, οι ιστοσελίδες ή ο χώρος στις αρχειοθήκες για πακέτα. Το πιο σημαντικό μέρος είναι άτομα με κίνητρο που κάνουν τα πράγματα να συμβούν. Δεν χρειάζεται να είστε ένας επίσημος προγραμματιστής/τρια για να ξεκινήσετε να κάνετε πακέτα και διορθώσεις. Η βασική ομάδα του Debian Desktop θα εξασφαλίσει ότι η δουλειά σας θα ενσωματωθεί. Οπότε, αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε:

Wiki

Έχουμε μερικά άρθρα στο wiki μας, και το σημεία αφετηρίς μας είναι: DebianDesktop. Μερικά άρθρα στο wiki του Debian Desktop είναι παρωχημένα.

Λίστα αλληλογραφίας

Το παρόν υπο-έργο συζητείται στην λίστα αλληλογραφίας debian-desktop.

Κανάλι IRC

Ενθαρρύνουμε καθέναν/καθεμία (είτε είναι προγραμματιστής/τρια του Debian είτε όχι) που ενδιαφέρεται για το Debian στην Επιφάνεια Εργασίας να παρακολουθεί το κανάλι #debian-desktop στο OFTC IRC (irc.debian.org).

Ποιοι/ες εμπλέκονται;?

Οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε θέλει να εμπλακεί είναι ευπρόσδεκτος/η. Στην πραγματικότητα, όλοι/ες στις ομάδες pkg-gnome, pkg-kde και pkg-xfce εμπλέκονται έμμεσα. Οι εγγεγραμμένοι στη λίστα αλληλογραφίας debian-desktop συνεισφέρουν ενεργά. Οι ομάδες του debian installer και του tasksel είναι επίσης σημαντικές για τους στόχους μας.

Αυτή η ιστοσελίδα συντηρείται από τον Gustavo Franco. Προηγούμενοι συντηρητές είναι οι Martin Loschwitz και Colin Walters.