Toegankelijk Debian

Projectbeschrijving

Toegankelijk Debian is een intern project om Debian te ontwikkelen tot een besturingssysteem dat bijzonder geschikt is voor de behoeften van mensen met een handicap. Het doel van Toegankelijk Debian is een volledig op vrije software gebaseerd en volkomen toegankelijk systeem te bouwen dat gebruikers met een handicap de hoogst mogelijke mate van onafhankelijkheid biedt.

We denken dat Toegankelijk Debian bestaande pakketten extra waardevol zal maken door patches aan te bieden voor het oplossen van problemen die zeer specifiek zijn voor bepaalde gebruikersgroepen of door toegankelijkheidsvalideringstesten uit te voeren en op basis van de resultaten ervan suggesties voor aanpassingen te doen.

E-maillijst

De mailinglijst Debian-Accessibility is het centrale communicatiepunt voor Toegankelijk Debian. Hij fungeert als een forum voor potentiële en huidige gebruikers van het Debian-systeem die speciale behoeften hebben. Daarnaast wordt hij gebruikt om ontwikkelingsinspanningen rond de verschillende onderwerpen van toegankelijkheid te coördineren. U kunt zich aan- en afmelden voor de mailinglijst via de webpagina van de lijst, en u kunt ook de lijstarchieven lezen.

Relevante software

De eerste poging om de software in categorieën onder te brengen is misschien niet de meest geslaagde. Stuur suggesties voor verbeteringen naar de mailinglijst, of naar Samuel Thibault.

Projectdoelstellingen

Wat kan ik doen om te helpen?

Links