trustsec IT solutions GmbH

trustsec är en Debian development partner och betalar en Debianutvecklare för att jobba med S/390-anpassningen av Debian. De har även sponsrat de gratis Debian-CD-skivorna för LinuxTag sedan 2001, både monetärt och med arbetstimmar.

trustsec erbjuder kundsupport, konsultation och utbildning för Debian på Intel PC-arkitekturen (i386), PowerPC och IBM zSeries (S/390) och specialiserar sig på nätverkssäkerhet och mjukvaruutveckling.