Studio Simone Giustetti

Studio Simone Giustetti är ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla ICT-tjänster av högt värde. Dess främsta tillgång består av erfarenhet, kunskaper, professionalism ocg passion som tas in av de anställda. StudioSg levererar lösningar baserade på öppen källkodsprodukter. Det har erbjudit Debian GNU/Linux-baserade lösningar sedan 2000 och har gradvis berikat dess produktexpertis för att möta kundnöjdhet och för att följa den tekniska utvecklingen.

Erbjudna tjänster inkluderar: