Superior Software Services

Superior Software Services


Jag har nästan 20 års erfarenhet med Unix & GNU/Linux; jag har specialiserat mig på systemadministration, nätverkssäkerhet, katastrofåterhämtning, och automatisering. Jag har även mer än 10 års erfarenhet av utveckling av webbapplikationer och supporttjänster, och använder mig av öppenkällkodsverktyg, språk, och databaser (PHP, HTML5, CSS3, Java, Javascript, PostgreSQL/MySQL, osv.) i toppskiktet.

Om du nämner att du hittade mig via debian.org kommer jag donera 10% av din avgift tillbaka till Debianprojektet.