Dokko Group

Vi är ett IT-företag som är specialiserat på webbapplikationer som är baserade på öppen källkodsverktyg. Vi tillhandahåller även servertjänster och konsulttjänster på Debian GNU/Linux-system. Vi använder i stor utsträckning Debian GNU/Linux som ett underliggande operativsystem på våra servrar.