Cloud BT IT Support & IT Services

Cloud BT är ett Sidney-baserat IT-konsultföretag med ett varierat utbud av kompetens i många olika miljöer och typer av hårdvara. Vårat huvudsakliga mål är att säkerställa högsta tillförlitlighet för alla system i vår förvaltning, samt att se till att alla projekt vi åtar oss behandlas med största professionalism. Vårt centrala CBD-läge innebär att vi är väl positionerade för att snabbt reagera på kunder som kräver närvaro på plats.