Debian Weekly News - 21 december 2004

Välkommen till årets 50:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Datorcentret vid Oxfords universitet kommer att slutföra sin övergång till PostgreSQL kört på Debian som databasmotor över det kommande året. Nästa stabila uppdatering förbereds och förväntas före årets slut. De av er som firar jul önskar vi en God Jul.

Mer om utgivningen av Sarge. Andreas Barth sände in en rapport om vad som händer med utgivningen av Debian 3.1. Han rapporterade att GNOME 2.8 lagts in i Sarge och att en uppdatering av kärnan av misstag är binärinkompatibel med sin föregångare. KDE-ansvariga har lagt fram en plan för att få in KDE 3.3 i uttestningsutgåvan, vilken uppfyller utgivningsgruppens krav.

Debian GNU/Hurd stöder stora partitioner. Den senaste versionen av hurd-paketet innehåller en patch från Ognyan Kulev som har stöd för ext2-partitioner större än 2 Gbyte på 32-bitarssystem. En artikel på Kerneltrap innehåller mer detaljer om historien bakom och implementationen av patchen. Under det senaste året har begränsningen blivit ett allt mer irriterande problem för GNU/Hurd-systemet, så den här ändringen utgör en viktig milsten i Debians GNU/Hurd-anpassning vad gäller vad användarna förväntar sig.

Paketera Katie-sviten. Andreas Barth rapporterade att han har installerat DAK (Debian Archive Kit) på volatile.debian.net. Installationen av paketen som Jörg Jaspert ställt till förfogande gick utan större problem. Den har integrerat korrekt hantering av ny-kön och ett mellanlager där man kan undersöka paketen innan de tas in.

Debian på AMD64. Ladislav Bodnar recenserade den inofficiella anpassningen av Debian till AMD64-arkitekturen, och noterade att nästan all fri programvara han använder redan finns i arkivet, med OpenOffice.org som ett tydligt undantag. Han diskuterade hur man kan använda en i386-chroot för att köra gammal 32-bitarsprogramvara och beskrev installationsprogrammet som ”ganska tråkigt (i ordets positiva bemärkelse)”.

Standardverktyg för CDD? Sergio Talens-Oliag färdigställde ett förslag till ett verktyg som kan användas av utvecklarna av skräddarsydda Debiandistributioner (CDD, eng. custom Debian distributions). Det försöker standardisera det sätt utvecklarna definierar sin CDD och tillhandahåller verktyg för att distribuera, installera, uppdatera och hantera det skräddarsydda systemet. Kommentarer bör sändas till sändlistan debian-custom.

Oövervakade Debianinstallationer. Carla Schroder skrev den andra delen av sin guide till installation av Debian med Fully Automatic Installation (FAI). Den första delen innehåller grundläggande konfigurering av en Debian-FAI-server, medan den andra delen förklarar konfigurering av klientinstallationerna – inställningar för nätverksservrar, vilken programvara som skall installeras och hur klienterna skall startas. Hon avslutar med att säga att även om den inledande konfigurationen av FAI kan bli komplicerad är det ett perfekt verktyg för heterogena nätverk som innehåller olika sorters datorer och när det väl har konfigurerats går klientinstallationer med ljusets hastighet.

Debianprojektet vid FOSDEM? Wouter Verhelst bad om hjälp för Debians närvaro vid nästa års FOSDEM (Free and Open Source Developers European Meeting). Utvecklarrummet är redan på gång med fem föredrag redan bekräftade, men för montern behövs fler personer.

Status för Debians AMD64-anpassning. På grund av ett gammalt brev av misstag sändes ut igen sade Martin Michlmayr att alla tekniska spörsmål har tagits hand om och att anpassningen kan tas in när alla speglingsproblem har lösts, vilket kommer ske någon gång efter att Sarge givits ut.

Paketera OSSP-paket för Debian. Raphael Bossek föreslog en gemensam namngivningsstandard för programvarupaket som bygger på OSSP-programvara. Eftersom Debian redan innehåller paket och filer med samma namn tilldelas konflikter på förhand. I grund och botten går förslaget ut på att använda ett gemensamt prefix, vilket är vad Piotr Roszatycki redan har implementerat.

Rapportera fel i Debian eller uppströms? Ian Wienand undrade var han skulle sända ett fel i ett GNOME-paket då även GNOME-projektet har ett felrapporteringssystem. Paul Hampson svarade och föreslog att felet skulle sändas uppströms och att han därefter skulle öppna en Debianfelrapport med den referensen. Thomas Bushnell påpekade dock att den vanliga metoden vore att sända in felrapporten i Debian och låta paketansvariga vidaresända felrapporten till programvaruförfattarna.

Tysk licens för fri programvara. Martin Michlmayr rapporterade att han i september kontaktades av ett forskningsinstitut i Tyskland om en ny programvarulicens. Författarna har ett intresse av att se till att licensen följer både definitionen av öppen källkod och Debians riktlinjer för fri programvara och ber om kommentarer nu när licensen har publicerats.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 226 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Michael Banck, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.