Debian Weekly News - 16 september 2003

Välkommen till årets 37:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Flera läsare har talat om för oss att den första maskinvaruljudspelare med stöd för Ogg/Vorbis är NeurosAudio som varit tillgänglig sedan flera månader. De sägs även stöda en av Oggs nyckelförfattare och att även tillhandahålla en synkroniseringshanterare för GNU/Linux, positron, som är paketerad och distribueras med Debian.

För många versioner av Tcl? Andreas Rottmann undrade varför det är fyra olika versioner (8.0, 8.2, 8.3, 8.4) av programmeringsmiljön Tcl i arkivet. Matthew Palmer förklarade att Tcl inte är särskilt bakåtkompatibel och att flera paket varken kan köra eller byggas med nyare versioner av språket.

Status för övergången till uttestningsutgåvan. Petter Reinholdtsen rapporterade att överflyttningen av paket till uttestningsutgåvan har saktats ned kraftigt. Åtminstone delvis beror detta på att mips-kompileringsservern är hårt belastad. Colin Watson påpekade att orsaken är glibc 2.3.2 och att det finns en god chans att detta kommer lösa sig inom en nära förestående framtid.

Andra utgåvan av Woody. En officiell kungörelse har sänts som beskriver det aktuella tillståndet för den andra underutgåvan av Debian Woody (3.0r2). Underutgåvan planeras innehålla omkring 130 säkerhetsuppdateringar som publicerats sedan den första underutgåvan. Kommentarer kan sändas direkt till Joey.

Ingen Dueling Banjos från Debian. Några av de mer bisarra inläggen på debian-devel-listan de senaste åren har varit upprepade förfrågningar från olika människor angående noter för ”Dueling banjos”. Flera listprenumeranter visade sig angelägna att hjälpa skribenten med sökningen. Jim Penny kallade det ”Dueling Banjo”-effekten och förklarade att det har blivit en ond Google-spiral. Folk använder Google, som pekar dem mot Debian som ett ställe att hämta notbladet, och att folk frågar förstärker Googles föreställning om att Debian är ett bra ställe att få tag i stycket.

Kriterier för att tas med i Debian. Adam Kessel undrade om det finns riktlinjer för vad som tas med i Debian, utöver vad som krävs av DFSG. Steve Langasek förklarade att det är sällan Debian ogillar ett beslut av en utvecklare som vill ta hand om en programvara som är fri och kan distribueras lagligt. Manoj Srivastava tillfogade att om en utvecklare har lagt ned tid och arbete på att paketera programvaran och den följer policyn har den, så länge Debian lagligt kan distribuera den, för det mesta kommit med.

Alternativ till GNU FDL. Wouter Verhelst förberedde ett utkast till en dokumentationslicens som försöker bibehålla GNU Free Documentation Licenses (FDL) anda, men som han tror vara DFSG-fri. Branden Robinson var inte säker på exakt vad FDL:s mål är, utan ansåg att det vore lämpligare att ta fram licensens avsikter innan man koncentrerar sig på ordalydelsen.

Attribution-ShareAlike License. John Goerzen undrade huruvida Creative Commons Attribution-ShareAlike License var DFSG-fri. Enligt hans egen analys verkade det som den skulle uppfylla alla DFSG:s krav. Branden Robinson höll med, men varnade att licenser även måste klara en mer ”holistisk” tolkning för att se till att de inte är ofria även om de uppfyller alla specifika klausuler i DFSG. Florian Weimer tyckte att det skulle bero på huruvida licensen applicerades på ett dokumentationsformat lämpat för redigering.

Nyheter från paketspårningssystemet. Raphaël Hertzog rapporterade om en ny funktion som lagts till i paketspårningssystemet (PTS) för några månader sedan. Det är nu möjligt att lägga till egen information på PTS-webbsidan för ett specifikt paket. PTS innehåller många användbara länkar (BTS, QA-statistik, kontaktinformation, status för översättningar i DDTP, buildd-loggar) och samlar in ytterligare mycket mer information från olika källor. Över 3000 prenumerationer från 1500 olika adresser för 1650 olika källkodspaket finns.

DebConf 4 i Brasilien. Carlos Laviola rapporterade att den fjärde Debiankonferensen kommer hållas i Porto Alegre, Brasilien. Landet har varit extremt aktivt inom fri programvaru-rörelsen men har varit väldigt underrepresenterat under tidigare Debiankonferenser. Det finns redan planer på att hålla konferensen några dagar före eller efter internationella fri programvaruforumet, så att Debianutvecklare kan delta även på det evenemanget.

Förbättringar i felrapporteringssystemet. Colin Watson rapporterade det nya märket ”fixed-upstream”, avsett att ersätta det tidigare (fel)använda märket ”pending”, och gäller för fel som har rättats uppströms och där utvecklaren bara väntar på den nya utgåvan. Det nya ”ägar”-attributet gör det möjligt för utvecklargrupper att enklare dela upp arbetet. Om det sätts kommer adressen få samma brev från felrapporten som den paketansvarige skulle gjort.

Installera Sarge med Debian-Installer. Sebastian Ley rapporterade att debian-installer-gruppen har städat upp i byggproceduren för debian-installer-avbildningar. De har även skrivit en guide som steg för steg går igenom hur man installerar Sarge. Samtidigt har Debian-CD-gruppen gått igenom netinst-iso-avbildningarna för en Sargeinstallation med nya debian-installer.

Hantera paket med Subversion. Eduard Bloch underhåller paketet svn-devscripts, vilket innehåller verktyg för att skapa och underhålla Debianpaket i ett stort Subversionarkiv. Joey Hess har dock problem med implementationen och föreslog förbättringar. Graham Wilson lade också till ytterligare ett sätt att importera nya uppströmskällarkiv.

Debmirrorenkät. Goswin von Brederlow önskar ta reda på hur andra använder paketet debmirror för att spegla specifika delar av Debianarkivet. Han har skrivit om lejonparten av debmirror för att städa upp kodbasen och lägga till flexibilitet vad gäller vilken faktiskt hämtmetod som används. Han söker kommentarer för konfigurationsdelen.

Använda riktiga byggberoenden. Joey Hess upptäckte en miss i policyn rörande byggberoende. Wouter Verhelst förklarade därför hur Build-Depends och Build-Depends-Indep skapats som ett verktyg för att göra det enklare att automatkompilera paket och föreslog att stycket i policyn skulle skrivas om.

Arbetsläger för Debian-Installer. En inbjudan till den 8:e Oldenburg-Linuxutvecklarträffen sändes till debian-boot-listan eftersom det kommer hållas ett debian-installer-debcamp. Träffen äger rum sista veckoslutet i september i Oldenburg, Tyskland. Flera utvecklare som arbetar på debian-installer har redan bestämt sig för att komma.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sjutton paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 212 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.