Debian Weekly News - 3 december 2002

Välkommen till årets 46:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Under den andra felrättningsfesten för Sarge förra veckoslutet rättades flera utgivningskritiska fel. Om du vill ersätta ytterligare en del stängd programvara i din dator, ta en titt på LinuxBIOS. Thomas Bushnell påpekade att Matt Pavlovich har avgett sitt domslag i Pavlovich mot DVD-CCA.

Samordnad översättning av Debconfmallar. Michael Bramer tillkännagav att Debian Description Translation Project (DDTP) nu även stöder samordning av översättningen av debconfmallar. Här finns en förteckning över alla paket för vilka DDTP innehåller översatta debconfmallar som ännu inte är en del av det ursprungliga paketet. Ytterligare en sida innehåller länkar till debconfmallar för specifika paket på alla språk.

Debian som en social grupp. Andreas Schuldei jämförde Debianprojektets struktur med andra exempel han hittat genom att läsa böcker om utveckling i grupp. Han lägger tyngdpunkten vid att Debian verkar ha övervägande tekniskt folk som sina ledare och hur arbetet i Debian är uppdelat bland många personer och vissa grupper för nyckeluppdrag.

Ny version av GFDL släppt. Free Software Foundation har publicerat en ny utgåva av GNU Free Documentation License (GFDL). Branden Robinson gick igenom ändringarna och påpekade att GFDL inte skulle vara förenlig med DFSG om invarianta sektioner eller omslagstexter anspråkas, precis som tidigare. Walter Landry lade till att även historiken, tack och dediceringssektionerna eller ”ogenomskinliga” format kan vara problematiska. Enligt Walter gör paragrafen som förbjuder att tekniska hinder för att försvåra eller styra läsning eller kopiering licensen icke-fri.

Förbättra tillgång till Debians cd-avbildningar. Richard Atterer skrev att allt för få spegelplatser har Debian 3.0-cd-avbildningarna och att många bara erbjuder jigdofiler eller avbildningar för 2.2r6. Han föreslår att Debian åter tillhandahåller rsync-(och kanske HTTP-)-tillgång till cd-avbildningarna, med början vid den första uppdateringen av 3.0. Efter utgivningen av Debian 3.0 är dock jigdo det sätt att hämta cd-avbildningar som rekommenderas. Joey Hess skrev ett skript som skapar en lista över speglar och en tabell som visar vilka av dem som är nere eller trasiga, har jigdofiler och aktuella isoavbildningar. Han undrade varför cdimage.debian.org inte har omdirigerats till en av de speglar som redan har allting.

KDE3 och Debian. Debianprojektet väntar på att övergången till GCC 3.2 skall fullföras innan KDE3-paket tas in i de officiella Debianarkiven. Michael Meskes undrade varför detta avgörande togs. Han anser också att förklaringen att ”vi har inte något KDE3 eftersom vi fortfarande använder GCC 2.95” inte duger eftersom det inte verkar finnas någon teknisk orsak som binder de två påståendena till varandra. Colin Watson påpekade att alla KDE-biblioteksfilers sonamn har ändrats vid övergången till GCC 3.2 och KDE-utvecklarna vill undgå den splittringen. Eduard Bloch ansåg att detta inte var övertygande och anser att de existerande KDE3-paketen borde sändas in till den instabila utgåvan (Sid) nu.

Rätta beroenden på lib*-java-paket. Stephen Zander meddelade att han kommer sända ut felrapporter mot Javapaket som bara beror på java-common. Dessa lib*-javapaket bör bero på antingen java1-runtime eller java2-runtime allt efter vad som gäller. Stephen avser att sända in rapporter med allvarlighetsgraden ”viktigt” eftersom dessa paket inte har komplett beroendeinformation för närvarande.

Ny inofficiell förteckning över APT-arkiv. DebianPlanet tillkännagav att apt-get.org är igång. Den innehåller en förteckning över inofficiella APT-arkiv och tillåter användare att sända in nya arkiv utöver den gamla och ej längre underhållna listan. Webbplatsen anger vilka arkiv som har testats och visats fungera. Förteckningen innehåller för närvarande rader för sources.list för att hämta de senaste KDE-paketen för Sid, Joey Hess spjutspetspaket, Glark-paket och diverse andra.

Ändringar på DebianHelp. I den första delen av flera planerade förändringar har DebianHelp implementerat ett antal forum. Dessa ersätter det gamla formatet där alla frågor sändes in till en enda sida. DebianHelp planerar även att inkludera recensioner av Debianspecifika mini-HOWTO-, FAQ- och små dokument av README-typ.

Icke-EU-arkiv för Debian? Nathanael Nerode föreslog att det skulle kunna vara användbart om Debian skapar och underhåller ett icke-EU-arkiv. Ett skäl till detta är det europeiska ”databasdirektivet” som ger juridiskt skydd till sådant som ordlistor. Brian Nelson undrade om detta skulle vara en bra idé. Han påpekade att non-US-arkivet innehöll paket som inte kunde exporteras från USA men som var lagliga att använda överallt, åtminstone för privat bruk. Å andra sidan skulle innehåller i ett icke-EU-arkiv vara lagligt att använda i de flesta delar av Europa.

Nytt byggsystem för Debian. Colin Walters ville inte vänta på att dpkg-utvecklarna går igenom dpkg-source v2-koden och bestämde sig för att ta itu med den stora komplexiteten och redundansen hos debian/rules. Han influerades till stor del av Christoph Lameters pakethanterare u-os källkodsformat och den grundläggande idén är att göra enkla saker enklare och svårare saker möjliga. Koden för det nya formatet är redan tillgänglig.

PostgreSQL 7.3 för Debian. Oliver Elphick tillkännagav nya paket för databasmotorn PostgreSQL 7.3 som sändes in till den experimentella utgåvan. Den innehåller flera ändringar, bland annat stöd för SQL 92 Schema-specifikationen och utökad beroendespårning för komplexa databaser såväl som flera prestandaförbättringar.

Alioth för Debian. Roland Mas bad utvecklare att ge ett namn till en SourceForgeplats för Debian. Den kommer bestå av en något förändrad version av 2.6-grenen av Debians sourceforge-paket, med några skript för att förenkla integreringen med den befintliga infrastrukturen. Det slutgiltiga namnet verkar ha blivit alioth vilket är huvudsystemet i Alliance of Independent Systems i dataspelen First Encounters.

Jämförelse mellan SCSI- och IDE-diskar. Scott St. John undrade om SCSI-diskar fortfarande är överlägsna IDE-diskar så snabba som de är idag. Emilio Brambilla påpekade att IDE-enheter saknar en bra kommandokö och Donovan Baarda anmärkte att IDE-operationer åt fler processorcykler än SCSI-operationer. Vissa nya IDE-enheter stöder dock även de kommandoköande.

Översätta POD-filer. Martin Quinson tillkännagav ett nytt verktyg po-pod, en ny medlem i familjen po-för-allting (po4a). Målet med po-pod är att göra det möjligt för översättare att endast arbeta med välkända po-filer när de översätter pod-dokumentation. Målet med po4a är att förenkla översättningar (och, vilket är mer intressant, underhåll av översättningarna) genom att använda gettextverktyg inom områden där de inte ännu förväntas.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 125 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Thomas Bliesener, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.