Debian Weekly News - 18 juli 2001

Rättelse. I förra numret sade vi att IA-64 hade använt GCC-3.0 ett tag. Det stämmer inte, det är HP PA-RISC som har använt GCC-3.0, och bara GCC-3.0 Tack till Bdale Garbee för rättelsen.

lcap-stöd? Christian Thäter föreslår att lägga till lcap-stöd (behörigheter, ”capabilities”) som standard. Det kan öka säkerheten, eftersom serverprocesser bara får utföra det de får behörighet tilldelat för.

Fel, fel och flera fel. Adrian Bunk rapporterar att vi har rekordmånga kritiska fel precis som frysninegn påbörjats, något som i huvudsak kommer sig av kompileringsproblem på ia64 och hppa på sistone. Dessutom verkar gcc-3.0 har en del problem, åtminstone på hppa. De viktigaste felen är de kritiska felen mot bassystemet, och vi har ungefär ytterligare en vecka att rätta dem.

ASCII-konst. Joey Hess vidaresände ett trevligt ASCII-kostverk, Debianlogotypen, från met, och i sann debian-devel-anda började folk göra färgglada versionener av den. En av dem gjordes av John H. Robinson, IV.

Bugsquash! En variant på de ”vanliga” ”bugsquash”-festligheterna hölls under veckoslutet – en Debianarkitekturs-BSP. Se tillkännagivandet och felgrafen

LinuxTag är slut! Ungefär trettio Debianutvecklare, och ilka många användare, möttes i Debianmontern på LinuxTag 2001 och deltog i den första Debiandagen. Det var en endagskonferens organiserad av Debianutvecklare som höll tal om olika frågor för andra utvecklare och användare. Debiandagen var en stor framgång och kommer att hållas igen nästa år. I slutet av evenemanget höll vi en nyckelsigneringsession vilken var till för att förbättra allas förtroendenätverk.

Trots att Debianmontern var än större än föra årets monter var det fortfarande överfullt största delen av tiden. Genom sponsorer hade vi möjlighet att framställa speciella Debian-cd-romar att ge till besökare som ville testa Debian GNU/Linux. Dessutom producerade LinuxTag-personalen en konferens-cd med ett Linuxystem som kördes direkt från cd-rom utan någon installation på hårddisken, baserat på Debian GNU/Linux. Omkring 17000 personer besökte årets LinuxTag, ungefär 6000 fick med sig en Debian-cd hem i väskan.

Under Debiandagen höll Richard Higson ett tal om Debian GNU/Linux på IBM S/390-maskiner. Anpassningen till S/390 går bra framåt, ett stort antal paket (ungefär 3000) har kompilerats för denna arkitektur, och en ”brute force”-kompileringsserver kör på en Multiprise 3000 som står hos Millenux. Detta ledde plötsligt till att ett antal utvecklare som jobbar för IBM och det Stuttgartbaserade företaget trustsec IT solutions GmbH uttryckte sin avsikter att arbeta på Debian GNU/Linux officiellt stödda av IBM på S/390-arkitekturen, tillsammans med andra distributioner.

Utgivningen av den nya unifont tillkännagavs av David Sterner på debian-i18n. Unifont är ett tvåbredds (8×16/16×16) bitmappsteckensnitt, formgett för att täcka hela Unicode. Det täcker för närvarande en stor del av Unicode 3.0. Observera att denna version av Unifont bara tillhandahåller en enda ”glyf” ("glyph", ett teckenutseende) för varje tecken, vilket gör det omöjligt att hantera språk som kräver kontextkänsliga teckenformer på ett bra sätt. Den tillhandahålls som en hexadecimal fil tillsammans med en konverterare som gör om den till bdf-format. Se http://czyborra.com/unifont/.

Den första officiell Debiankonferensen hölls under Libre Software Meeting (LSM) i Bordeaux, Frankrike. Mellan 40 och 50 Debianutvecklare och runt 20 Debiananvändare deltog i konferensen för att diskutera olika frågor och för att träffa varandra. Tal som hölls under dagen stimulerade många diskussioner som fortsatte under kvällen antingen på promenad genom staden för att leta efter mat, eller vid hackande i universitetets datorrum.

Roland Bauerschmidt och James Bromberger tog bilder under konferensen, och Thierry Laronde ordnade ett gruppfoto. För de som vill läsa mer om konferensen och se stordia från talen, Arto Teräs har skrivit en omfattande reserapport med många länkar till andra webbplatser. Trots att konferensen är slut fortsätter diskussionerna via Internet och en av de heta samtalsämnen är just nu var den andra Debiankonferensen skall hållas.

Veckans nybörjartips. Är du säkerhetsmedveten? Bra! Så hör gör du för att använda apt-get för att hålla ditt potato-system à jour med de senaste säkerhetsrättelserna: I filen /etc/apt/sources.list lägger du in följande rader:

deb http://security.debian.org/debian-security potato/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-non-US potato/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org potato/updates main contrib non-free

Och därefter behöver du bara skriva apt-get update && apt-get upgrade för att hålla svartalverna borta.

Nya paket under veckan

Som alltid får du gärna skriva till oss med dina Debianrelaterade nyheter på adressen dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier, Jean-Christophe Helary och Tollef Fog Heen.
Det översattes av Peter Karlsson.